hoặc
Tài liệu học tập Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP HCM năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP HCM năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Đề thi tuyển sinh lớp 10 TP HCM

Nhằm giúp các bạn sẵn sàng thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao, Vndoc.com xin giới thiệu: Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT TP HCM năm học 2012 - 2013 môn Toán - Có đáp án.

Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán:

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TP. HCM

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2012-2013

MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (2 điểm)

Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) 2x2 - x - 3 = 0

b) 

c) x4 + x2 - 12 = 0

d) x2 - 2√2x - bảy = 0

Bài 2: (1,năm điểm)

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số và đường thẳng (D): trên cùng 1 hệ trục toạ độ.

b) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (D) ở câu trên bằng phép tính.

Bài 3: (1,năm điểm)

Thu gọn các biểu thức sau:

Bài 4: (1,năm điểm)

Cho phương trình x2 - mx + m - hai = 0 (x là ẩn số)

a. Chứng minh rằng phương trình luôn luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

b. Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình.

Tìm m để biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất

Bài 5: (3,năm điểm)

Cho đường tròn (O) có tâm O và điểm M nằm ngoài đường tròn (O). Đường thẳng MO cắt (O) tại E và F (ME<MF). Vẽ cát tuyến MAB và tiếp tuyến MC của (O) (C là tiếp điểm, A nằm giữa 2 điểm M và B, A và C nằm khác phía đối với đường thẳng MO).

a. Chứng minh rằng MA.MB = ME.MF

b. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm C lên đường thẳng MO. Chứng minh tứ giác AHOB nội tiếp.

c. Trên nửa mặt phẳng bờ OM có chứa điểm A, vẽ nửa đường tròn đường kính MF; nửa đường tròn này cắt tiếp tuyến tại E của (O) ở K. Gọi S là giao điểm của 2 đường thẳng CO và KF. Chứng minh rằng đường thẳng MS vuông góc với đường thẳng KC.

d. Gọi P và Q lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác EFS và ABS và T là trung điểm của KS. Chứng minh ba điểm P, Q, T thẳng hàng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download