hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 năm 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Môn Lý khối A,Đề thi thử đại học môn Vật lý có đáp án

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 4 5 2015 môn Vật lý trường THPT Chuyên Bắc Ninh, Bắc Ninh là tài liệu luyện thi đại học, ôn thi tốt nghiệp THPT môn Vật lý gồm 50 câu trắc nghiệm có đáp án, rất thích hợp để các bạn luyện đề, hệ thống kiến thức môn Vật lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014- 2015 LẦN 4
MÔN VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 90 phút; 
(50 câu trắc nghiệm) 

 

Mã đề thi 132

Câu 1: Nguyên tắc hoạt động mạch chọn sóng trong máy ghi âm dựa trên hiện tượng:

A. Tổng hợp 2 động dao điện từ bất kỳ.       B. Giao thoa sóng.

C. Cộng hưởng động dao điện từ.                  D. Sóng ngừng.

Câu 2: Cơ năng của 1 vật động dao điều hòa

A. tăng gấp đôi khi biên độ động dao của vật tăng gấp đôi.

B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ động dao của vật.

C. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng 1 nửa chu kỳ động dao của vật.

D. bằng động năng của vật khi vật đến vị trí cân bằng.

Câu 3: Mạch chọn sóng của 1 máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và 1 bộ tụ gồm tụ C0 nhất định ghép song song với tụ xoay Cx. Tụ xoay Cx có điện dung biến thiên từ C= 20pF tới C2 = 320pF khi góc xoay biến thiên từ được từ 00 tới 1500. Nhờ vậy mạch thu được sóng điện từ có bước sóng từ λ1 = 10m tới λ2 = 40m. Biết điện dung của tụ xoay là hàm bậc nhất của góc xoay. Để mạch thu được sóng điện từ có bước sóng λ = 20m thì góc xoay của bản tụ là

A. 450                 B. 600                C. 300               D. 750

Câu 4: Một con lắc lò xo đang động dao điều hòa với phương trình x = Acosωt. Người ta thấy cứ sau 0,5(s) động năng lại bằng thế năng thì tần số góc động dao của con lắc sẽ là:

A. 4π(rad/s)        B. 2π(rad/s)        C. π/2(rad/s)      D. π(rad/s)

Câu 5: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có hệ số cứng 40N/m đang động dao điều hòa bên cạnh vị trí cân bằng với biên độ 5cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng 100g lên M (m dính chặt ngay vào M), sau đó hệ m và M động dao với biên độ

A. 3√2 cm        B. 2√5 cm           C. 4,25 cm        D. 2√2 cm

Câu 6: Theo chiều tăng dần của bước sóng các loại sóng điện từ thì ta có sự bố trí sau

A. tia , tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.

B. tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến, tia tử ngoại, tia γ.

C. sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia γ.

D. tia , tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vô tuyến.

Câu 7: Trên phương truyền sóng các điểm động dao cùng pha với nhau cách nhau 1 khoảng

A. Bằng nửa bước sóng            B. Bằng số nguyên lần bước sóng

C. Bằng 1 bước sóng.           D. Bằng phân tử bước sóng

Câu 8: Katốt của tế bào quang điện có công thoát một,5eV, được chiếu bởi bức xạ đơn dung nhan λ. Lần lượt đặt vào tế bào, điện áp UAK = 3V và U’AK = 15V, thì thấy vận tốc cực đại của elêctrôn khi đập vào anốt tăng gấp đôi. Giá trị của là:

A. 0,795μm.              B. 0,259 μm.             C. 0,497μm.             D. 0,211μm.

Câu 9: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, 2 khe hẹp cách nhau 1 khoảng 0,năm mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa 2 khe tới màn quan sát là một,năm m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng 0,sáu μm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm 1 khoảng năm,4 mm có

A. vân sáng bậc hai    B. vân sáng bậc 3      C. vân sáng bậc 4      D. vân sáng đồ vật 4

Câu 10: Bắn hạt α có động năng 4 MeV vào hạt nhân 147N đứng yên thì thu được 1 prôton và hạt nhân X. Giả sử 2 hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính động năng và tốc độ của prôton. Cho: mα = 4,0015 u; mX = 16,9947 u; mN = 13,9992 u; mp = một,0073 u; 1u = 931 MeV/c2.

A. 22,15.105 m/s    B. 30,85.106 m/s       C. 22,815.106 m/s       D. 30,85.105 m/s

Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(120πt + π/3)V vào 2 đầu 1 cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/6π H. Tại thời điểm điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm là 40√2 V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 1A. Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:

A. i = 3√2 cos(120πt - π/6)A                B. i = hai cos(120πt + π/6)A.

C. i = 3 cos(120πt - π/6)A.                  D. i = 2√2 cos(120πt - π/6)A.

Câu 12: Trong động dao điều hòa của con lắc lò xo thẳng đứng thì phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hợp lực tác dụng lên vật có độ lớn bằng nhau khi vật ở vị trí lò xo có chiều dài ngắn nhất hoặc dài nhất.

B. Lực đàn hồi đổi chiều tác dụng khi vận tốc bằng không.

C. Với mọi giá trị của biên độ, lực đàn hồi luôn ngược chiều với trọng lực.

D. Lực đàn hồi luôn cùng chiều với chiều di chuyển khi vật đi về vị trí cân bằng.

Câu 13: Trong mạch động dao lý tưởng tụ có điện dung C = 2nF. Tại thời điểm t1 thì cường độ dòng điện là 5mA, sau đó T/4 hiệu điện thế giữa 2 bản tụ là u = 10V. Độ tự cảm của cuộn dây là:

A. 0,04mH          B. hai,5mH             C. 1mH            D. 8mH

Câu 14: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dung C có giá trị đổi thay được và cuộn dây thuần cảm. Điều chỉnh giá trị của C thì thấy: ở cùng thời điểm số, chỉ của V1 cực đại thì số chỉ của V1 gấp đôi số chỉ của V2. Hỏi khi số chỉ của V2 cực đại thì số chỉ của V2 gấp bao nhiêu lần số chỉ V1?

A. 2√2 lần         B. hai lần.             C. hai,năm lần.           D. một,năm lần.

Câu 15: Năng lượng ion hoá của nguyên tử hiđrô ở trạng thái căn bản là năng lượng

A. cực đại của phôtôn phát ra thuộc dãy Laiman.

B. của phôtôn có bước sóng ngắn nhất trong dãy Pasen.

C. của nguyên tử ở trạng thái căn bản.

D. En, khi n lớn vô cùng.

Câu 16: Nguồn sáng thứ 1 có công suất P1 phát ra ánh sáng đơn dung nhan có bước sóng λ1 = 450 nm. Nguồn sáng đồ vật 2 có công suất P2 phát ra ánh sáng đơn dung nhan có bước sóng λ2 = 0,06 μm. Trong cùng 1 khoảng thời gian, tỉ số giữa số photon mà nguồn thứ 1 phát ra so với số photon mà nguồn đồ vật 2 phát ra là 3:1. Tỉ số P1 và P2 là:

A. 4.                     B. 4/3.                    C. 3.                    D. 9/4

Câu 17: Ba màu căn bản của màn hình ti vi màu phát ra khi êlectron tới đập vào là

A. đỏ, vàng, tím.    B. vàng, lam, tím.    C. đỏ, lục, lam.     D. vàng, lục, lam

Câu 18: Theo mẫu nguyên tử Bo thì trong nguyên tử hiđrô, bán kính quỹ đạo ngừng của electron trên các quỹ đạo là rn = n2ro, với ro = 0,53.10-10m; n = một,hai,3, ... là các số nguyên dương tương ứng với các mức năng lượng của các trạng thái ngừng của nguyên tử. Gọi v là tốc độ của electron trên quỹ đạo K. Khi dancing lên quỹ đạo M, electron có tốc độ bằng

A. 3v                   B. v/9                     C. v/√3                  D. v/3

Câu 19: Dao động tổng hợp của 2 động dao điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ bằng trung bình cộng của 2 biên độ thành phần; có góc lệch pha so với động dao thành phần thứ 1 là 900. Góc lệch pha của 2 động dao thành phần đó là:

A. 1050.            B. 126,90.               C. 143,10.               D. 1200.

Câu 20: Trong bao nhiêu phần của mỗi chu kỳ thì cường độ dòng điện tức thì có giá trị lớn hơn giá trị của cường độ dòng điện hiệu dụng?

A. 1/2               B. 1/√2                    C. 1/3                   D. 1/4

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý

1

C

11

C

21

D

31

B

41

B

2

D

12

A

22

C

32

C

42

D

3

C

13

D

23

B

33

D

43

A

4

D

14

C

24

C

34

D

44

D

5

B

15

A

25

B

35

A

45

D

6

A

16

A

26

B

36

A

46

A

7

B

17

C

27

D

37

D

47

A

8

C

18

D

28

C

38

A

48

B

9

B

19

B

29

B

39

C

49

A

10

D

20

D

30

B

40

C

50

B

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download