hoặc
Tài liệu học tập Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hôn nhân - Gia đình,

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

GIẤY CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ

Kính gửi: ..............................................................

Họ và tên người cử giám hộ: ..........................Giới tính:............

Năm sinh:..........................................................................

Dân tộc:......................................Quốc tịch:.......................

Nơi thường trú/tạm trú: ..............................................................

Số Giấy CMND/ Hộ chiếu:..............................................................

Quan hệ với người cần được giám hộ:............................................

Làm người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: .............................................................Giới tính:...........

Ngày, tháng, 5 sinh:.............................................................

Nơi sinh:...................................................................................

Dân tộc:...................................................Quốc tịch:....................

Nơi thường trú/tạm trú: .............................................................

Lý do cử giám hộ:........................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download