hoặc
Tài liệu học tập Đề thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Quận Long Biên năm học 2012 - 2013, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Quận Long Biên năm học 2012 - 2013 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Môn: Toán, Văn, Vật lý, Hóa, Sinh, Lịch sử, Địa lý

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẬN LONG BIÊN

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN VÒNG 3
NĂM HỌC: 2012 - 2013

Ngày thi: 31/01/2013

MÔN THI: TOÁN

Bài 1: (3 điểm)

a. Rút gọn biểu thức:

b. Tìm các giá trị của x để biểu thức sau có giá trị nguyên:

Bài 2: (6 điểm)

1. Giải các phương trình sau:

2. Tìm các số nguyên x và y thỏa mãn: x2 + xy - 2010x - 2011y = 2012

Bài 3: (2 điểm)

Cho a > 0, b > 0 và a + b ≤ một. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

Bài 4: (3 điểm)

a. Tìm tất cả các bộ ba số nguyên tố khác nhau a, b, c thỏa mãn: abc = 3(a + b+ c)

b. Cho a; b là hai số nguyên. Chứng minh rằng 5(a + b)2 + ab chia hết cho 441 thì ab cũng chia hết cho 441.

Bài 5: (6 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A, (AB < AC) có đường cao AH và O là trung điểm của BC. Đường tròn tâm I đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M và N

a. Chứng minh: Tứ giác BMNC nội tiếp

b. Gọi D là giao điểm của OA và MN. Chứng minh: 

c. Gọi P là giao điểm của đường thẳng MN và đường thẳng BC. Đường thẳng AP cắt đường tròn đường kính AH tại điểm K (K # A). Tính số đo của góc BKC.

d. Cho AB = 6cm; AC = 8cm. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác BMN.

MÔN THI: NGỮ VĂN

Câu 1: 8 điểm

Mở đầu văn bản "Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới", tác giả Vũ Khoan có viết:

"Lớp trẻ Việt Nam cần nhận ra các cái mạnh, cái yếu của con người Việt Nam để rèn các thói quen tốt khi bước vào nền kinh tế mới."

(Sách Ngữ văn 9, tập hai, trang 26)

Dựa vào văn bản và vốn sống của mình, em hãy viết bài nghị luận bàn về vấn đề trên.

Câu 2: 12 điểm

Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh từng nhận xét:

"Thơ không cần đa dạng từ ngữ. Nó cũng không quan tâm tới hình xác của sự sống. Nó chỉ cần cảm nhận và truyền đi 1 chút linh hồn của cảnh vật thông qua linh hồn thi sỹ"

Em hiểu câu nói trên như thế nào? Qua bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" của Huy Cận hãy làm sáng tỏ điều đó.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download