hoặc
Tài liệu học tập Bảng phân tích Chi phí Nghiên cứu thị trường, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bảng phân tích Chi phí Nghiên cứu thị trường có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

Market Research Cost Analysis

Bảng phân tích Chi phí Nghiên cứu thị trường

Điều tra bằng thư tín

Số tiền

In bảng câu hỏi

 

Phong bì

 

Tem gởi bảng câu hỏi và tem dán sẵn cho thư hồi âm

 

Phần thưởng cho người trả lời câu hỏi

 

Chi phí thời gian nhân viên, phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu

 

Chi phí trả nhà nghiên cứu độc lập bên ngoài (nếu có)

 

Các chi phí khác

 

 

Tổng chi phí điều tra bằng thư tín

 

     

 

Điều tra bằng gọi điện thoại

Số tiền

Chuẩn bị bảng câu hỏi

 

Chi phí cho người phỏng vấn gọi điện thoại

 

Điện thoại

 

Chi phí thời gian nhân viên, phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu

 

Chi phí trả nhà nghiên cứu độc lập bên ngoài (nếu có)

 

Các chi phí khác

 

 

Tổng chi phí điều tra bằng gọi điện thoại

 

     

 

Điều tra bằng phỏng vấn cá nhân

Số tiền

In bảng câu hỏi, card cá nhân khi phỏng vấn

 

Chi phí cho người phỏng vấn và các hoạt động liên quan đến việc phỏng vấn

 

Phần thưởng cho người trả lời câu hỏi

 

Chi phí thời gian nhân viên, phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu

 

Chi phí trả nhà nghiên cứu độc lập bên ngoài (nếu có)

 

Các chi phí khác

 

 

Tổng chi phí điều tra bằng phỏng vấn cá nhân

 

     

                                 

Thảo luận theo nhóm

Số tiền

Chi phí cho phỏng vấn viên và các chi phí tuyển dụng, thành lập nhóm

 

Chi phí thuê hội trường hoặc các dụng cụ khác như băng thu hình, ghi âm (nếu sử dụng)

 

Phần thưởng cho người tham gia bàn thảo nhóm

 

Chi phí thời gian nhân viên, phân tích và trình bày kết quả nghiên cứu

 

Chi phí trả nhà nghiên cứu độc lập bên ngoài (nếu có)

 

Các chi phí khác

 

 

Tổng chi phí bàn thảo theo nhóm

 

 

 

 

 

Tổng chi phí nghiên cứu thị trường

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download