hoặc
Tài liệu học tập BCTN: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢNG BÁ TOUR DU LỊCH BẰNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ JOOMLA CHO CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT ĐÀ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 3.05 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu BCTN: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢNG BÁ TOUR DU LỊCH BẰNG PHẦN MỀM NGUỒN MỞ JOOMLA CHO CÔNG TY CP DU LỊCH VIỆT ĐÀ có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH,
Trong khuôn khổ bài tập sự này, tác giả đã nghiên cứu tham khảo cấu trúc và mô hình hoạt động của 1 Website giới thiệu du lịch, và từ ấy ứng dụng vào bài làm của mình. Website được xây dựng căn bản trên nền móng của ngôn ngữ PHP, với sự hỗ trợ của dụng cụ để xây dựng nó là Draemwave. Website được chạy thử trên localhost của Xampp, phiên bản một.sáu.8 . Đồng thời, tác giả cũng nghiên cứu tham khảo CakePHP Framework, học cách cấu hình và sử dụng căn bản của nó.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download