hoặc
Tài liệu học tập Luận văn: Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn: Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Kế toán - Kiểm toán,Luận văn tốt nghiệp ngành Kiểm toán

Bạn đang phân vân tìm tài liệu tham khảo nào phù hợp với đề tài của mình trong bài luận văn tốt nghiệp sắp đến. Hãy tham khảo bài luận văn ngành Kiểm toán dưới đây với đề tài: Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các doanh nghiệp hạch toán độc lập tại tổng công ty Sông Đà. Chúc các bạn thành công.

Luận văn: Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành kiểm toán nội bộ trên thế giới, kiểm toán nội bộ ở Việt Nam cũng đang dẫn trở thành 1 hoạt động thân thuộc và đóng vai trò nhất quyết tại các công ty, Tổng công ty lớn và là 1 yêu cầu cần thiết mà các cơ quan Nhà nước đặt ra đối với các doanh nghiệp.

Từ quyết định 832/TC/QĐ/CĐKT ngày 28 tháng 10 5 1997 hàng loạt các tổng công ty thành lập kiểm toán nội bộ, trong đó có tổng công ty Sông Đà. Đây là yêu cầu khách quan cho việc bảo đảm chất lượng thông tin kinh tế, tài chính của bản thân doanh nghiệp.

Chu trình bán hàng- thu tiền có ý nghĩa rất to lớn là 1 bộ phận có liên quan tới đa số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính, là công đoạn cuối cùng đánh giá toàn bộ kết quả của 1 chu kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với kiểm toán nội bộ, việc thực hiện tốt quy trình kiểm toán này sẽ tằn tiện được thời gian cũng như sức lực, nâng cao hiệu quả kiểm toán, đưa ra kiến nghị hợp lý cho doanh nghiệp và cung cấp thông tin trung thực về tình hình kinh doanh, tiêu thụ của doanh nghiệp cho Tổng giám đốc.

Đối với doanh nghiệp được kiểm toán, sẽ giúp cho ban lãnh đạo thấy được các sai sót, yếu kém cần khắc phục về kế toán cũng như quản lý phần hành này, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đối với Nhà nước, để các cơ quan hữu quan xác định đúng đắn trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện bổn phận với Nhà nước, có chính sách hợp lý hơn để phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhận thức được tầm quan trọng của quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền và xuất phát từ mong muốn tìm hiểu sâu dung nhan hơn nữa quy trình này trong quá trình tập sự tại công ty kiểm toán và tham mưu dịch vụ kế toán của tổng công ty Sông Đà em đã chọn đề tài: "Quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ các doanh nghiệp hạch toán độc lập tại tổng công ty Sông Đà".

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận luận văn bao gồm 3 phần:

Phần I: Lí luận chung về kiểm toán nội bộ và quy trình bán hàng-thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Phần II: Thực trạng quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập - Tổng công ty Sông Đà.

Phần III: Một số bài học kinh nghiệm và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán bán hàng- thu tiền trong kiểm toán Báo cáo tài chính của kiểm tra nội bộ tại các doanh nghiệp hạch toán độc lập tại Tổng công ty Sông Đà.

Luận văn được hoàn thành với sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Hồng Thuý, do vốn kiến thức còn hạn chế và bước đầu đi vào thực tế nên bài viết không tránh khỏi các sai sót, em rất mong được sự đóng góp của thầy cô và các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download