hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra cuối năm môn Toán lớp 2 năm 2015 trường Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

Đề kiểm tra cuối 5 môn Toán lớp hai 5 2015 trường Tiểu học Mỹ Đức, Bình Định có đáp án là tài liệu ôn tập môn Toán lớp hai, dành cho các em học sinh học tập, luyện đề, sẵn sàng cho kì thi cuối học kì II lớp hai môn Toán. Chúc các em học tập tốt.

Đề kiểm tra cuối 5 lớp hai môn Toán

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ ĐỨC
Họ và tên ................................
Lớp hai......
BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM, LỚP 2
Năm học 2014 – 2015
MÔN: Toán, Thời gian: 40 phút

ĐIỂM

 

 

NHẬN XÉT CỦA GIÁO  VIÊN

..................................................................

..................................................................

Chữ kí của phụ huynh học sinh

 

 

I/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: (1 điểm) Số lớn nhất trong các số: 989; 199; 879; 950 là:

A. 989                  B. 199                 C. 879                 D. 950

Câu 2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 243 + 716 = ?

A. 969                 B. 959                 C. 559.                 D. 569

Câu 3: (1 điểm) Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

A. 40                  B. 32                   C. 9                      D.8

Câu 4: (1 điểm) Số ngay lập tức sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

A. 100                B. 111                 C. 999                  D. 1000

Câu 5: (1 điểm) 1km = …m?

A. 10m             B. 20m                  C. 100m               D. 1000m

Câu 6: (1 điểm) Hình tứ giác bên có chu vi là:

A.15cm                       B. 10cm

C. 11cm                      D.12cm

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

532 + 245

................

................

................

351+ 46

................

................

................

972 - 430

................

................

................

589 - 35

................

................

................

Câu 8: (2 điểm). Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

Đáp án đề kiểm tra cuối 5 lớp hai môn Toán

I/ Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: (1 điểm) Số lớn nhất trong các số: 989 ; 199 ; 879 ; 950 là:

A. 989

Câu 2: (1 điểm) Kết quả của phép tính: 243 + 716 = ?

B. 959

Câu 3: (1 điểm) Số bị chia và số chia lần lượt là 36 và 4. Vậy thương là:

C. 9

Câu 4: (1 điểm) Số ngay lập tức sau của số lớn nhất có ba chữ số là:

D. 1000

Câu 5: (1 điểm) 1km = …m?

D. 1000m

Câu 6: (1 điểm) Hình tứ giác bên có chu vi là:

A.15cm

II/ Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Câu 8: (2 điểm). Lớp em có 32 bạn, cô giáo chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu bạn?

Bài giải

Số bạn mỗi tổ có là: (0,5đ)

32 : 4 = 8 (bạn) (1đ)

Đáp số: 8 bạn (0.5đ)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download