hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Quốc gia môn Sinh lần 1 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Quốc gia môn Sinh lần 1 năm 2015 trường THPT Yên Định 2, Thanh Hóa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối B,Đề thi thử đại học môn Sinh có đáp án

Đề thi thử Quốc gia môn Sinh lần một 5 2015 trường THPT Yên Định hai, Thanh Hóa có đáp án kèm theo là tài liệu tham khảo hay dành cho các bạn học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp môn sinh, ôn thi đại học khối B. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử Quốc gia môn Sinh 

SỞ GD&ĐT THANH HÓA
Trường THPT Yên Định 2
Đề thi gồm 06 trang 
ĐỀ THI KTCL THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 -2015  
Môn: Sinh học
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 573

Họ, tên thí sinh: ……………………………………………SBD: …………….

Câu 1: Ở ruồi giấm, cho phép lai P: AaBbCcXMXm x aaBbccXmY. Biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và trội lặn hoàn toàn. Tỉ lệ con đực F1 có kiểu hình giống mẹ là:

A. 3/64.       B. 3/32.       C. 1/32.       D. 9/64.

Câu 2: Kỹ thuật chuyển gen gồm các bước:

(1) Cắt và nối tạo ADN tái tổ hợp.

(2) Tách ADN.

(3) Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

(4) Phân lập dòng tế bào nhận mang ADN tái tổ hợp.

 Trình tự các bước trả lời đúng là:

A. (2), (1), (3), (4).        B. (2), (3), (1), (4).         C. (1), (2), (3), (4).            D. (1), (3), (2), (4).

Câu 3: Trong số các xu thế sau:

(1) Tần số các alen không đổi qua các thế hệ.

(2) Tần số các alen biến đổi qua các thế hệ.

(3) Thành phần kiểu gen biến đổi qua các thế hệ.

(4) Thành phần kiểu gen không đổi qua các thế hệ.

(5) Quần thể phân hóa thành các dòng thuần.

(6) Đa dạng về kiểu gen.

(7) Các alen lặn có xu thế được biểu hiện.

Những xu thế xuất hiện trong quần thể tự thụ phấn và giao cấu gần là:

A. (2); (3); (5); (6).      B. (2); (3); (5); (7).      C. (1); (3); (5); (7).      D. (1); (4); (6); (7).

Câu 4: Ở 1 loài thực vật, chiều cao của cây được quy định bởi 3 gen (mỗi gen gồm hai alen) phân li độc lập, tác động cộng gộp với nhau. Trung bình cứ mỗi alen trội trong kiểu gen làm cho cây cao thêm 10cm. Người ta tiến hành lai giữa cây cao nhất với cây thấp nhất, thu được cây thế hệ lai F1 có chiều cao thân trung bình là 180cm. Nếu cho F1 tự thụ phấn thì thu được cây có chiều cao 200cm chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

A. 1/64.              B. 3/32.             C. 9/16.          D. 27/64.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download