hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hóa đơn thu giữ hàng - Tiếng Anh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hóa đơn thu giữ hàng - Tiếng Anh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu hóa đơn thu giữ hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do tailieuhoctap.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Nội dung hóa đơn thu giữ hàng như sau:

Requisition Slip

Ngày .................................................

Deliver To  ...............................................

Requisition # ......................................

...............................................................

Requested By ....................................

Recommended Suppliers .........................

Approved By ......................................

..............................................................

Charge To Account ............................

..............................................................

 

Stock Control #

Chi tiết

Needed By

Số lượng

Giá 

Total

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 Tổng cộng

 
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download