hoặc
Tài liệu học tập Đề cương thi Tư tưởng Hồ Chí Minh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 6.91 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề cương thi Tư tưởng Hồ Chí Minh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cac mon dai cuong,tu tuong ho chi minh,
- TT HCM là 1 hệ thống quan điểm toàn diện và sâu nhan sắc về các vấn đề căn bản của CMVN, từ CM dân tộc dân chủ quần chúng. # tới CM XHCN, là kết quả của sự đi lại sáng tạo và phát triển của CN Mác lenin vào điều kiện cụ thể nước ta, song song là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí não thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.- Định nghĩa đã phản ánh: + Bản chất CM khoa học của TT HCM: ấy là hệ thống những quan điểm lý luận, những vấn đề có tính quy luật của CMVN + Nội dung căn bản nhất của TTHCM: CN Mác leenin, tinh hoa dân tộc, trí não thời đại. + Sự hợp nhất biện chứng trong TT HCM giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp và giải phóng con người.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download