hoặc
Tài liệu học tập Tiểu luận Cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước và ảnh hưởng của nó đến thị trường chứng khoán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 10.66 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tiểu luận Cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước và ảnh hưởng của nó đến thị trường chứng khoán có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,thi truong chung khoan,
Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường theo xu thế hội nhập, thì dứt khoát phải phát triển mạnh những doanh nghiệp cổ phần, phát triển thị trường chứng khoán. Hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước cũng ko nằm ngoài xu thế chung ấy.NHTM nhà nước đang đứng trước thực trạng nợ tồn đọng lớn, vốn tự có quá thấp so với nhu cầu thực tiễn và so với những ngân hàng trên thế giới, trạng thái này đang làm hạn chế khả năng huy động vốn và cho vay của hệ thống ngân hàng. Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước nói chung và ngân hàng thương mại Nhà nước nói riêng là xu thế tất yếu và đang diễn ra rộng rãi trên thế giới. Nhiều nước có nền kinh tế thị trường phát triển, khi 1 số doanh nghiệp Nhà nước trong 1 số lĩnh vực quan trọng như ngân hàng, đường sắt,. hoạt động kém hiệu quả họ cũng bán bớt 1 phần cổ phiếu cho tư nhân. Cách làm như vậy 1 mặt giúp thu hút thêm vốn đầu tư, tái cơ cấu lại tình hình tài chính, giảm gánh nặng bao cấp thua lỗ cho doanh nghiệp Nhà nước.Vấn đề cổ phần hoá ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) đặt ra trong công đoạn này là phù hợp với quá trình đổi mới hoạt động ngân hàng để hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, việc cổ phần hoá (CPH) 1 NHTM nhà nước ko đơn thuần như việc CPH 1 doanh nghiệp nhà nước nhưng cũng chẳng phải là vấn đề quá khó khăn không thể ko thực hiện được. Do ấy, quan trọng ngày nay là xác định được mục đích CPH, xác định các điều kiện cần và đủ để giải quyết các vấn đề trong quá trình CPH và phải bảo đảm được 1 ngân hàng sau khi CPH phải đáp ứng được những chuẩn mực Hội nhập kinh tế quốc tế, đủ năng lực cạnh tranh được với những ngân hàng trong nước và trên thế giới.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download