hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 6: Kỹ thuật Quay lui - Nhánh cận, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 14.94 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 6: Kỹ thuật Quay lui - Nhánh cận có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cong nghe thong tin,ky thuat lap trinh,
Kỹ thuật quay lui (backtracking) như tên gọi của nó, là 1 quá trình phân tích đi xuống và quay lui trở lại theo con đường đã đi qua. Tại mỗi bước phân tích chúng ra chưa giải quyết được vấn đề do còn thiếu dẫn chứng nên cứ phải phân tích cho đến những điểm ngừng, nơi chúng ta xác định được lời giải của chúng hoặc là xác định được là không thể (hoặc ko nên) tiếp tục theo hướng này. Từ những điểm ngừng này chúng ta quay ngược trở lại theo con đường mà chúng ta đã đi qua để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng và cuối cùng ta sẽ giải quyết được vấn đề ban đầu.Ở đây chúng ta sẽ xét 3 công nghệ quay lui: "vét cạn" là công nghệ phải đi đến tất cả những điểm ngừng rồi mới quay lui. "Cắt tỉa Alpha-Beta" và "Nhánh-Cận" là 2 công nghệ cho phép chúng ta chẳng cần thiết phải đi đến số suy luận để có thể quay lui sớm. Các công nghệ này sẽ được biểu hiện chuẩn y 1 số bài toán cụ thể sau.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download