hoặc
Tài liệu học tập Chỉ thị 05/2013/CT-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Chỉ thị 05/2013/CT-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Chính sách,Về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố

Chỉ thị 05/2013/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 03 5 2013 về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

----------------
Số: 05/2013/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 5 2013

 CHỈ THỊ
Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố

-------------------

Do tình hình thời tiết, khí tượng - thủy văn diễn biến thất thường và ngày càng phức tạp, hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang tác động tiêu cực tới nước ta. Trong 5 2012, có 10 cơn bão (trong đó, cơn bão số một ảnh hưởng trực tiếp tới thành phố), 02 cơn áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên biển Đông. Tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 08 đợt lốc xoáy, mưa giông, có 04 đợt triều cường lớn (đỉnh triều đạt mức báo động cấp III trở lên), 14 vụ sạt lở; tổng thiệt hại: làm chết 01 người, bị thương 07 người, thiệt hại một.451 căn nhà (85 căn hư hỏng hoàn toàn, một.366 căn hư hỏng 1 phần), hư hỏng 29 trường, 10 hội sở cơ quan, bệnh viện, 85 hệ thống điện, sạt lở một.767m2 đất, bể 04 đoạn bờ bao chiều dài 29m. Dự báo tình hình khí tượng thủy văn, thời tiết nguy hiểm, nhất là các loại thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, triều cường, lốc xoáy, sạt lở, hạn hán, xâm nhập mặn, dư chấn của động đất… 5 2013 sẽ tiếp tục có các diễn biến phức tạp, khó lường.

Mặt khác, trong 5 2012 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 26 vụ tai nạn trên biển, giao thông đường thủy nội địa nghiêm trọng, 21 vụ cháy - nổ và các vụ tai nạn nguy hiểm hàng ngày gây thiệt hại về người và tài sản.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện chiến thắng nhiệm vụ kinh tế - xã hội 5 2013 của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã - thị trấn triển khai thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, Sở, ban, ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn công ty tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 5 2012; phát huy các ưu thế, các chương trình, dự án, công việc đem lại hiệu quả thiết thực; song song làm rõ nguyên nhân các mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Chú trọng nâng cao năng lực điều hành, chỉ huy, thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó thiên tai ngay tại cơ sở, nhất là các địa bàn trọng yếu.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chiến lược nhà nước phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai trong 5 2013 trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 5745/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 5 2008 và Quyết định số 3523/QĐ-UBND ngày 13 tháng 08 5 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố); Kế hoạch tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố tới 5 2015, định hướng tới 5 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 5565/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 5 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố). Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tại địa phương, công ty mình về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Củng cố, kiện toàn công ty Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các cấp (thành phố, Sở, ban, ngành, quận - huyện, phường - xã - thị trấn); trong đó cơ cấu các thành viên có điều kiện tham gia tốt nhất và phải hợp nhất công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở mỗi cấp, mỗi ngành, bảo đảm kịp thời chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, tránh, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, thủ trưởng công ty.

4. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố:

a) Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các Sở, ban, ngành, quận - huyện thực hiện tốt kế hoạch, phương án chủ động phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh các phương án phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế của thành phố.

b) Chủ trì triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng 5 2013 trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, rộng rãi kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng phòng, chống thiên tai, biến đổi khí hậu (tổ chức lớp đào tạo, phát hành sổ tay,cẩm nang, tờ bướm…) dưới đa dạng hình thức cho cán bộ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân thành phố nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm hơn nữa trong việc chủ động tự phòng, tránh thiên tai được an toàn, hiệu quả. Tập trung đúng mức tại các địa bàn, đối tượng dễ bị tổn thương khi thiên tai xảy ra.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, các quận - huyện rà soát, phân loại và đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố hài lòng chủ trương đầu tư các công trình phòng, chống lụt, bão mang tính cấp bách trong 5 2013 theo hướng bảo đảm tính hiệu quả sử dụng lâu dài. Trên cơ sở các dụng cụ, trang đồ vật hỗ trợ từ Bộ Tư lệnh Quân khu bảy, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, kiểm tra, thống kê các dụng cụ, trang đồ vật phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hiện có của thành phố và đề nghị đầu tư bổ sung số lượng, chủng loại cần thiết theo nhu cầu của thành phố trong 5 2013 theo hướng hiện đại để thực hiện có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, dụng cụ và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và các công ty liên quan công ty đào tạo, tập sự thành thành thạo các dụng cụ, trang đồ vật hiện có; diễn tập các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng tới các địa bàn trọng điểm, vùng ven sông nước, khu vực trường học, kể cả cấp huyện, cấp xã để nâng cao năng lực công ty thực hiện ứng phó và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng chuyên trách và lực lượng xung kích tại cơ sở.

đ) Chủ trì triển khai Đề án đầu tư xây dựng bổ sung các trạm đo khí tượng - thủy văn trên địa bàn thành phố để công tác dự báo mưa, triều, lũ và các hiện tượng thời tiết xấu được đầy đủ, chính xác phục vụ việc thông tin cảnh báo kịp thời theo hướng yếu tố, cụ thể địa bàn khu vực ảnh hưởng thiên tai để người dân, các cơ quan doanh nghiệp chủ động phòng, tránh, ứng phó đạt hiệu quả, hoàn thành trong 5 2013. Phối hợp với các công ty chủ quản các hồ thủy lợi, thủy điện thượng nguồn hợp nhất phương án điều tiết lưu lượng nước xả tràn hạn chế ảnh hưởng ngập lụt cho hạ du.

e) Chủ trì, phối hợp với các quận - huyện trọng yếu chọn địa bàn trọng yếu để triển khai đồng bộ các biện pháp công trình và phi công trình nhằm giải quyết có hiệu quả tình trạng ngập úng mỗi khi triều cường để từng bước nhân rộng trên địa bàn thành phố theo kế hoạch hàng 5, ưu tiên địa bàn quận 12 hoặc quận Thủ Đức.

g) Chủ trì, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Khi có thiên tai, nhất là bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm trên biển Đông, chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và các công ty liên quan lập phương án, công ty trực ban, nắm diễn biến thời tiết để chỉ đạo các công ty trực thuộc kịp thời ứng phó.

b) Chỉ đạo Chi Cục Quản lý chất lượng và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản công ty đào tạo phòng, chống thiên tai cho ngư dân; tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc đồ vật các đồ vật thông tin liên lạc, đồn đại cứu sinh, dụng cụ, trang đồ vật bảo đảm an toàn cho tàu cá và ngư dân hoạt động trên biển. Nắm số lượng tàu cá, thuyền viên đang hoạt động đánh bắt thủy sản trên biển và ngư trường khai thác của tàu cá (đặc biệt là tàu cá đánh bắt xa bờ) để kịp thời hướng dẫn di chuyển phòng, tránh thiên tai tới nơi neo đậu an toàn.

c) Chủ trì, phối hợp với Thành Đoàn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án trồng cây chống sạt lở đê bao, bờ bao, bờ sông, kênh, rạch tại các huyện, quận ven theo phân kỳ kế hoạch đầu tư, bảo đảm đúng yêu cầu công nghệ, chất lượng và hiệu quả.

d) Tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn công nghệ, chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, tuần tra, canh gác bảo vệ đê và hộ đê cho lực lượng quản lý đê nhân dân tại các phường - xã - thị trấn trên địa bàn các quận - huyện (nơi có đê).

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính giám định và trình Ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện dự án củng cố, nâng cấp đê biển Cần Giờ theo Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27 tháng 05 5 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê ưng chuẩn Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê biển từ Quảng Ngãi tới Kiên Giang.

e) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng hoàn thành định mức kinh tế - công nghệ trợ thời để duy tu, tu chỉnh các công trình thủy lợi, công trình phòng, chống lụt, bão áp dụng hợp nhất trên địa bàn thành phố trong khi chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

6. Bộ Tư lệnh thành phố:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố và các Sở, ngành, quận - huyện công ty thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả khi xảy ra thiên tai. Huy động lực lượng, dụng cụ tham gia sơ tán, di dời dân ở các khu vực trọng yếu tới nơi tạm trú an toàn và phân công lực lượng bảo vệ tài sản cho nhân dân tạo tâm lý an tâm khi di dời.

b) Hỗ trợ các địa phương, công ty trong công tác công ty đào tạo, đào tạo, diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ để các tình huống diễn tập sát với thực tế, đạt hiệu quả cao.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố:

a) Kiểm soát chặt chẽ các tàu thuyền đánh bắt hải sản khi xuất bến; cập nhật đầy đủ các thông tin về người, tàu thuyền, ngư trường hoạt động khai thác. Kiên quyết không cho xuất bến đối với tàu thuyền hết hạn đăng kiểm, tàu thuyền không đồ vật đầy đủ các đồ vật bảo đảm an toàn theo quy định và khi có lệnh cấm tàu thuyền ra khơi của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn thành phố.

b) Thường xuyên kiểm tra và có kế hoạch công ty giao hội, quản lý sử dụng các dụng cụ, trang đồ vật để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai.

8. Công an thành phố:

a) Triển khai các lực lượng và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng nhân dân bảo vệ an ninh chính trị, thứ tự an toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp, ngăn dự phòng, trấn áp các đối tượng xấu lợi dụng khi xảy ra thiên tai để đánh cắp, cướp giật.

b) Huy động lực lượng, vật tư, dụng cụ để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả và sơ tán, di dời dân khỏi các nơi nguy hiểm, làm tốt công tác đi lại, tuyên truyền để người dân hiểu, chấp hành sơ tán, di dời khi có cảnh báo thiên tai xảy ra.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận chuyển, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố triển khai các lực lượng tham gia hướng dẫn, điều phối, giải quyết xử lý ách tắc giao thông tại các tuyến đường, cầu, phà, hầm.

9. Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy:

a) Sẵn sàng lực lượng, dụng cụ, đồ vật công ty thường trực để hấp thụ, xử lý thông tin các sự cố, tai nạn và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu sập, sơ tán dân khi xảy ra thiên tai; tham gia tiếp ứng, khắc phục sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp với các quận - huyện công ty đào tạo các thao tác, kỹ năng căn bản trong cứu nạn, cứu hộ, cứu đuối, di chuyển nạn nhân cho lực lượng của địa phương.

10. Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố:

Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, dụng cụ, vật tư để chủ động tham gia phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Tham gia hướng dẫn, điều phối, giải quyết xử lý ách tắc giao thông tại các tuyến đường, cầu, phà, hầm và bảo đảm thứ tự, an toàn xã hội, tài sản của Nhà nước và nhân dân trước, trong và sau khi xảy ra thiên tai.

11. Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố:

a) Quản lý, duy tu, vận hành có hiệu quả hệ thống thoát nước, các cống kiểm soát triều, trạm bơm theo phân cấp; công ty ứng trực, huy động máy bơm, đồ vật để kịp thời tiếp ứng các điểm ngập nặng phát sinh trong khu vực nội thị.

b) Triển khai thực hiện khẩn trương các dự án thuộc quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê ưng chuẩn tại Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 5 2008; song song trong thời gian thực hiện dự án, Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước thành phố tiếp tục rà soát, lắp đặt van ngăn triều tại các cửa xả quan trọng, xây dựng tuyến kè lâm thời để hạn chế tình trạng ngập nước do triều cường; tăng cường nạo vét thông thoáng kênh, rạch, cửa xả để tăng khả năng thoát nước, hạn chế thấp nhất tình trạng ngập kéo dài đối với khu vực nội thị; công ty tiếp ứng các vị trí ngập nặng khi xảy ra tổ hợp bất lợi.

c) Triển khai thực hiện Đồ án quy hoạch mạng lưới hồ điều tiết phân tán để giảm ngập úng cho Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở nhiệm vụ quy hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố phê ưng chuẩn tại Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 5 2011.

d) Chủ trì triển khai có hiệu quả kế hoạch yếu tố thực hiện Chương trình giảm ngập nước công đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 5 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố và Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND ngày 25 tháng 02 5 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện kế hoạch theo Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 05 5 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình giảm ngập nước công đoạn 2011 - 2015.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download