hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán - Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 7,Đề kiểm tra môn Toán
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KHÁNH HOÀ
PHÒNG GD DIÊN KHÁNH
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,năm điểm).
Trong mỗi câu từ câu một tới câu 9 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download