hoặc
Tài liệu học tập 30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu 30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,môn Toán

Vndoc.com xin giới thiệu tới các bạn sẵn sàng thi tuyển vào lớp 10: 30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán.

TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 CHUYÊN
MÔN: TOÁN

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 HỆ THPT CHUYÊN ĐHKHTN, ĐHQG HÀ NỘI
NĂM HỌC: 2007 - 2008.
Thời gian: 150 phút

Câu một. (3 điểm)

Giải hệ phương trình và phương trình sau:

30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán

Câu hai. (3 điểm)

a) Giả sử x1, x2 là hai nghiệm dương của phương trình x2 – 4x + một = 0. Chứng minh rằng x1 + xlà 1 số nguyên.

b) Cho a, b là các số nguyên dương thỏa mãn a + một và b + 2007 đều chia hết cho sáu. Chứng minh rằng 4a + a + b chia hết cho sáu.

Câu 3. (3 điểm)

Cho M là trung điểm của cung nhỏ AB của đường tròn tâm O (AB không phải là đường kính). C và D là hai điểm phân biệt, đổi thay nằm giữa A và B. Các đường thẳng MC, MD cắt (O) tương ứng tại E, F khác M.

a) Chứng minh các điểm C, D, E, F nằm trên 1 đường tròn.

b) Gọi O1 và O2 lần lượt là tâm các đường tròn ngoại tiếp các tam giác ACE và BDF. Chứng minh rằng khi C và D đổi thay trên đoạn AB thì giao điểm của 2 đường thẳng AO1 và BO2 là 1 điểm nhất quyết.

Câu 4. (1 điểm)

Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mản abc = một. Chứng minh rằng:
30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂNG KHIẾU NĂM HỌC 2007 - 2008
MÔN TOÁN AB (Chung cho các lớp Toán, Tin, Lý, Hoá, Sinh)
Thời gian làm bài: 150 phút.

Câu một. Cho phương trình:

30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán

a) Tìm m để x = -1 là 1 nghiệm của phương trình (1)

b) Tìm m để phương trình (1) vô nghiệm

Câu hai.

a) Giải bất phương trình: |(x +3)( x - 1)| - 2|x - 1| < x2 - 7

b) Giải hệ phương trình: 30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán

Câu 3.

a) Cho a, b là 2 số thoả mãn điều kiện: a2 - 3ab + b2 + a - b = a2 - 2ab + b2 - 5a + 7b = 0

Chứng tỏ rằng: ab - 12a + 15b = 0

b) Cho: 30 đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên môn Toán

Hãy tìm hầu hết các giá trị của x để A3 < 0

Câu 4. Cho tam giác ABC nhọn có H là trực tâm và góc BAC bằng 60o. Gọi M, N, P lần lượt là chân đường cao kẻ từ A, B, C của tam giác ABC là I là trung điểm của BC.

a) Chứng minh rằng tam giác INP đều

b) Gọi E và K lần lượt là trung điểm của PB và NC. Chứng minh các điểm I, M, E và K cùng thuộc 1 đường tròn

c) Giả sử IA là phân giác của góc NIP. Hãy tính số đo của góc BCP

Câu năm.

Một công ty may giao cho tổ A may 16800 sản phẩm, tổ B may 16500 sản phẩm và bắt đầu thực hiện công việc cùng 1 lúc. Nếu sau sáu ngày, tổ A được hỗ trợ thêm 10 công nhân may thì họ hoàn thành công việc cùng lúc với tổ B. Nếu tổ A được hỗ trợ thêm 10 công nhân may ngay từ đầu thì họ sẽ hoàn thành công việc sớm hơn tổ B một ngày. Hãy xác định số công nhân ban đầu của mỗi tổ. Biết rằng, mỗi công nhân may mỗi ngày được 20 sản phẩm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download