hoặc
Tài liệu học tập Bảng điều tra tính trung thành thương hiệu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bảng điều tra tính trung thành thương hiệu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

Bảng điều tra tính trung thành thương hiệu
Brand Loyalty Survey Worksheet

Mẫu đơn dưới đây được sử dụng để bạn tự phát triển bảng điều tra cho sản phẩm, dịch vụ mà bạn cung cấp. 

1.)  Vui lòng đánh dấu toàn bộ các nhãn hiệu dưới đây mà doanh nghiệp bạn đang sử dụng ở cột A và số lượng ở cột B. Nếu doanh nghiệp bạn dự định mua sản phẩm, dịch vụ có nhãn hiệu này trong 12 tháng đến, vui lòng điền số lượng định mua vào cột C. 

Thương hiệu

A

B

C

 

Sử dụng

Số lượng?

Dự định mua?

VD: Xe hơi Toyota, Camry

3

2

Xe hơi Toyota, Land cruiser

 

 

1

Xe hơi Toyota, Crown

2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.)  Vui lòng đánh dấu toàn bộ các đời của sản phẩm mà bạn đang sử dụng vào cột A, và số lượng dự định mua trong 12 tháng đến vào cột B.

 

A

B

 

A

B

Thương hiệu
Đời, loại

Sử dụng

Dự định mua?

Thương hiệu
Đời, loại

Sử dụng

Dự định mua?

Camry 2007

2

1

 

 

 

Crown 2001

3

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin khác: _____________________

 

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download