hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra định kỳ lần I lớp 9 năm học 2014 - 2015 tỉnh Bắc Ninh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra định kỳ lần I lớp 9 năm học 2014 - 2015 tỉnh Bắc Ninh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề thi môn Hóa học

tailieuhoctap.com xin giới thiệu tới các em học sinh mẫu Đề kiểm tra định kỳ lần I lớp 9 năm học 2014 - 2015 tỉnh Bắc Ninh môn Hóa học mới nhất trong kỳ thi hết học kỳ một khối học sinh lớp 9, các em học sinh cùng khối có thể tham khảo để sẵn sàng cho kỳ thi của mình.

Đề kiểm tra định kỳ lần I lớp 9 môn Hóa học

UBND TỈNH BẮC NINH

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN một NĂM HỌC 2014 - 2015
Môn: Tiếng Anh - Lớp 8
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu một (3 điểm)

Em hãy nêu tính chất hóa học của kim loại. Viết phương trình hóa học minh họa (nếu có).

Câu hai (3 điểm)

Viết các phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi sau đây:

Al→Al2O3→AlCl3→Al(OH)3→Al2O3→Al→Al2(SO4)3

Câu 3 (4 điểm)

Ngâm bột sắt dư trong 10 ml dung dịch đồng(II) sunfat 1M. Sau khi phản ứng kết thúc, lọc được chất rắn A và dung dịch B.

a. Cho A tác dụng với dung dịch HCl dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng.
b. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B.
c. Lọc kết tủa nung ngoài không khí tới khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn sau khi nung.

Cho: Fe: 56; H: 1; S: 32; O: 16; Cu: 64; Cl: 35,năm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download