hoặc
Tài liệu học tập Dịch vụ ngân hàng quốc tế – giải pháp hoàn thiện và phát triển trong hệ thống các NHTM VN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.49 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Dịch vụ ngân hàng quốc tế – giải pháp hoàn thiện và phát triển trong hệ thống các NHTM VN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Luận văn - Đề tài tham khảo,Luận văn - Đề tài CĐ - ĐH,

Trong thời đại toàn cầu hoá hoạt động kinh tế như ngày nay, yêu cầu cấp bách được đặt ra là mọi lĩnh vực, ngành nghề kinh tế phải được cải tổ cho phù hợp với đời sống kinh tế mới. Trong nền kinh tế phát triển, hoạt động và dịch vụ ngân hàng thương mại đi vào tận cùng các ngõ ngách của nền kinh tế và đời sống con người. Ngược lại, 1 nền kinh tế muốn phát triển thì phải có 1 hệ thống ngân hàng mạnh. Chính vì vậy, ưu tiên hàng đầu là nghiên cứu và phát triển các dịch vụ ngân hàng. Trong các 5 gần đây, các nền kinh tế trên thế giới thường phải đối mặt với đa dạng biến động trên thị trường tài chính dẫn tới suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Các nhà kinh tế cũng như các nhà quản lý trên thế giới trên thế giới đặc trưng quan tâm, nghiên cứu tới lĩnh vực tài chính nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng.Việt Nam ngày nay đang trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế tiến đến công nghiệp hoá,hiện đại hoá. Đảng và nhà nước ta luôn có chủ trương huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong đó nguồn vốn trong nước là quyết định, nguồn vốn ngoài nước là rất quan trọng, nguồn vốn hỗ trơ phát triển ODA cần được sự quan tâm đặc trưng. Đảng và nhà nước cũng chủ trương phát triển kinh tế hướng vào xuất khẩu. Tất cả cho thấy mối quan hệ kinh tế với nước ngoài là đặc trưng quan trọng trong phát triển kinh ở nước ta. Mà mối quan hệ này muốn tồn tại và phát triển thì phải nhờ vào các dịch vụ ngân hàng quốc tế. Do vậy việc nghiên cứu về dịch vụ ngân hàng quốc tế ở các ngân hàng quốc doanh ở Việt nam là rất cần thiết. Khoá luận tốt nghiệp này tụ họp vào hệ thống hoá vấn đề lý luận, làm rõ bản tính vai trò và lợi ích của dịch vụ ngân hàng quốc tế. Từ lý luận dẫn tới đánh giá khách quan hoạt động ngân hàng quốc tế ở các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt nam. Khoá luận này không tụ họp vào việc mô tả qui trình nghiệp vụ, mà chủ yếu phân tích dữ liệu nhằm mục đích giải thích được vấn đề: Tại sao 1 số dịch vụ có tồn tại nhưng chưa phát triển, 1 số khác có phát triển nhưng chưa đạt được trình độ quốc tế, từ đó đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động ngân hàng quốc tế ở các ngân hàng thương mại quốc doanh Việt Nam. Do hạn chế về khả năng và giới hạn của 1 khoá luận tốt nghiệp nên không thể nghiên cứu 1 cách tỉ mỉ tất cả các khía cạnh khác nhau của dịch vụ ngân hàng quốc tế mà chỉ tụ họp nghiên cứu các dịch vụ ngân hàng quốc tế chủ yếu ở các ngân hàng thương mại quốc doanh qua nhưng 5 gần đây.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download