hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quảng Liên, Quảng Bình, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quảng Liên, Quảng Bình có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 3,Đề thi cuối năm môn Toán lớp 3

tailieuhoctap.com xin giới thiệu đến các bạn đề kiểm tra cuối học kì hai môn Toán lớp 3 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Quảng Liên, Quảng Bình. Các bạn học sinh có thể tham khảo nhằm ôn tập cho bài kiểm tra khảo sát cuối học kì hai lớp 3 được tốt nhất.

Đề thi cuối học kì hai lớp 3 môn Toán

PHÒNG GD - ĐT QUẢNG TRẠCH
TRƯỜNG TH QUẢNG LIÊN

ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2014 -2015
Môn: Toán - Lớp 3 – Thời gian 40 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:……………………………………Lớp…………………..

Điểm

Lời phê của thầy, cô giáo

Chữ kí người chấm

1,……………………….. 

2,………………………..

Phần 1: Trắc nghiệm (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.

Câu 1: Số 92 806 có chữ số hàng chục nghìn là:

A. hai             B. 0             C. 8             D. 9

Câu 2: Giá trị của biểu thức 3000 + 9000 : 3 là:

A. 4000       B. 6000        C. 3300        D. 12000

Câu 3: 5m6cm = .............. cm Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 56          B. 560          C. 5006        D. 506

Câu 4: Số ngay lập tức sau của số 54 829 là:

A. 54 839   B. 54 819      C. 54 828      D. 54 830

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

40729 + 51435

.......................

.......................

.......................

.......................

81772 - 7258

.......................

.......................

.......................

.......................

4085 x 7

.......................

.......................

.......................

.......................

12016 : 8

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 2: Tính giá trị biểu thức (2 điểm)

34607 x hai + 3568

......................................

......................................

......................................

29805 - 36586 : 3

......................................

......................................

......................................

Câu 3: Tìm X (1 điểm)

X x năm = 41280

......................................

......................................

......................................

X : bảy = 2289 : 3

......................................

......................................

......................................

Câu 4: (2 điểm) Một cửa hàng có 10450kg gạo, cửa hàng dã bán trong 4 tuần, mỗi tuần bán 560kg gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Câu 5: (1 điểm) Tìm 1 số biết rằng lấy 63 chia cho số đó thì bằng 18 chia hai.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download