hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Theo Nghị định số 143/2007/NĐ-CP quy định về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu

Cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu thì thủ tục thực hiện được quy định như thế nào?

Trả lời:

Về thủ tục thực hiện nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức đủ điều kiện nghỉ hưu như sau:

1. Xác định thời điểm nghỉ hưu

1.một. Thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 của tháng ngay lập tức kề sau tháng công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Trường hợp trong hồ sơ của công chức không ghi rõ ngày, tháng sinh trong 5 thì thời điểm nghỉ hưu là ngày 01 tháng 01 của 5 ngay lập tức kề sau 5 công chức đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

1.hai. Thời điểm nghỉ hưu được lùi theo 1 trong các trường hợp sau:

a) Không quá 01 tháng đối với 1 trong các trường hợp: thời điểm nghỉ hưu trùng với ngày nghỉ Tết Nguyên đán; công chức có vợ hoặc chồng, bố, mẹ (vợ hoặc chồng), con bị tắt thở, bị Tòa án tuyên bố mất tích; bản thân và gia đình công chức bị thiệt hại do thiên tai, địch họa, hỏa hoạn;

b) Không quá 03 tháng đối với 1 trong các trường hợp: bị bệnh nặng hoặc bị tai nạn có giấy xác nhận của bệnh viện;

c) Không quá 06 tháng đối với trường hợp đang điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, có giấy xác nhận của bệnh viện.

1.3. Công chức được lùi thời điểm nghỉ hưu thuộc đa dạng trường hợp quy định tại khoản hai Điều này thì chỉ được thực hiện theo quy định đối với 1 trường hợp có thời gian lùi thời điểm nghỉ hưu đa dạng nhất.

1.4. Cơ quan, công ty, công ty quản lý công chức quyết định việc lùi thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại khoản hai Điều này, trừ trường hợp công chức không có hoài vọng lùi thời điểm nghỉ hưu.

2. Thông báo nghỉ hưu

Trước 06 tháng tính tới ngày cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu, người đứng đầu cơ quan, công ty, công ty sử dụng cán bộ, công chức ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu cho cán bộ, công chức được nghỉ hưu biết; song song báo cáo cơ quan thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức.

3. Quyết định nghỉ hưu

3.một. Trước 03 tháng tính tới thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, công ty, công ty quản lý công chức phải ra quyết định nghỉ hưu theo mẫu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

3.hai. Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại khoản một Điều này, cơ quan, công ty, công ty quản lý công chức phối hợp với công ty bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy định để công chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu.

3.3. Công chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ tài liệu và các công việc đang làm cho người được phân công kết nạp trước thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu.

3.4. Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, công chức được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

3.năm. Đối với công chức trong công ty sự nghiệp công lập có trình độ đào tạo của ngành chuyên môn, tới thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này được thực hiện như sau:

a) Nếu có hoài vọng và đủ tiêu chuẩn, điều kiện về kéo dài tuổi nghỉ hưu đối với viên chức thì trước 03 tháng tính tới thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, cơ quan, công ty, công ty quản lý công chức ra quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý để chuyển sang viên chức và thực hiện các thủ tục kéo dài thời gian công tác theo quy định của pháp luật về viên chức. Thời điểm thôi giữ chức vụ quản lý kể từ thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu;

b) Nếu không có hoài vọng kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu thì cơ quan, công ty, công ty quản lý công chức thực hiện thủ tục nghỉ hưu theo quy định tại Điều 9, Điều 10 và các khoản một, hai, 3 và 4 Điều 11 Nghị định này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download