hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Quốc gia lần 3 năm 2015 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối C,Môn Lịch Sử khối C,Đề thi thử đại học môn Sử có đáp án

Đề thi thử Quốc gia lần 3 5 2015 môn Lịch sử trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ là đề thi thử THPT Quốc gia môn Sử có đáp án mà tailieuhoctap.com muốn được gởi đến các bạn đang luyện thi đại học môn Sử, ôn thi tốt nghiệp môn Sử, nhằm sẵn sàng tốt nhất cho các kì thi quan trọng sắp đến. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

TRƯỜNG THPT 
CHUYÊN NGUYỄN HUỆ 

KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN THỨ BA
NĂM HỌC 2014 – 2015
ĐỀ THI MÔN: LỊCH SỬ
Đề thi có 01 trang, gồm 04 câu.
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu một (2,0 điểm) Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ 5 1919 tới 5 1925. Hiện nay, tổ chức nào trực tiếp bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam ?

Câu hai (3,0 điểm) Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954) diễn ra như thế nào? Hiện nay, Việt Nam có cần sự ủng hộ của Mĩ để giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc không? Vì sao?

Câu 3 (2,0 điểm) Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc thù (1961 - 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) của đế quốc Mĩ ở Việt Nam trên các lĩnh vực: âm mưu cơ bản, vai trò của Mĩ, vai trò của lực lượng Sài Gòn, quốc sách bình định, đối với miền Bắc. Trong quá trình xâm lược Việt Nam, chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mĩ là toàn diện, mở rộng và thâm độc nhất? Vì sao?

Câu 4 (3,0 điểm) Từ các dữ liệu trong bảng dưới đây, hãy trình bày về nước Mĩ và nước Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới đồ vật 2. Vì sao Mĩ và Nhật Bản vốn là kẻ thù của nhau trong Chiến tranh thế giới đồ vật 2 nhưng ngay sau đó lại trở thành đồng minh của nhau?

Thời gian

Nội dung

15 - 8 - 1945

Nhật Bản đầu hàng Đồng minh, kinh tế bị tàn phá rất nặng nề

12 - 3 - 1947

Học thuyết Tơruman ra đời

1950 - 1951

Kinh tế Nhật Bản đã được khôi phục, đạt mức trước Chiến tranh

1960 - 1969

Tăng trưởng kinh tế Nhật Bản đạt 10,8%/năm

Từ đầu những năm 70

Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới

1972

Tổng thống Mĩ Níchxơn thăm Trung Quốc và Liên Xô

1973

Hiệp định Pari về ViệtNamđược kí kết

(Nguồn: Lịch sử 12, Nxb Giáo dục Việt Nam, 2014)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

Câu một (2,0 điểm)

Trình bày về giai cấp công nhân Việt Nam từ 5 1919 tới 5 1925.

 • Sau Chiến tranh thế giới thứ 1, công nhân ngày càng đông đảo, ... (0,25đ)
 • Công nhân Việt Nam bị áp bức bóc lột..., gắn bó với nông dân. (0,25đ)
 • Công nhân tiếp nhận truyền thống yêu nước của dân tộc, ảnh hưởng cách mạng thế giới, vươn lên thành động lực mạnh mẽ của phong trào dân tộc... (0,25đ)
 • Những 5 đầu sau Chiến tranh, đấu tranh của nông dân còn lẻ tẻ, tự phát... Năm 1920, ra đời Công hội bí mật ở Sài Gòn - Chợ Lớn (0,25đ)
 • Các cuộc đấu tranh của công nhân thế giới...động viên công nhân Việt Nam đấu tranh. Năm 1922, công nhân và viên chức các sở công thương của tư nhân ở Bắc kì đòi chủ tư bản người Pháp cho nghỉ ngày chủ nhật... Đấu tranh của công nhân nhà máy dệt, rượu, xay xát gạo ở Nam Định, Hà Nội, Hải Dương... (0,25đ)
 • Tháng sáu - 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ngày càng sâu rộng vào phong trào công nhân. (0,25đ)
 • Tháng 8 - 1925, công nhân nhà máy tàu thủy Ba Son - Sài Gòn bãi công... đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam. (0,25đ)
 • Hiện nay, Công đoàn là tổ chức trực tiếp bảo vệ quyền lợi của công nhân Việt Nam. (0,25đ)

Câu hai (3,0 điểm)

a) Sự dính líu và can thiệp của Mĩ trong Chiến tranh Đông Dương (1945 - 1954)

 • Từ 1945 - 1948, Mĩ dính líu tới Chiến tranh Đông Dương. (0,25đ)
 • Tháng năm - 1949, Mĩ giúp Pháp thực hiện Kế hoạch Rơve. Mĩ giúp đỡ... cho Pháp (0,25đ)
 • Ngày bảy - hai - 1950, Mĩ công nhận chính phủ bù nhìn Bảo Đại. Ngày 8 - năm - 1950, Mĩ đồng ý giúp đỡ kinh tế và quân sự cho Pháp ở Đông Dương... (0,25đ)
 • Ngày 23 - 12- 1950, Mĩ kí với Pháp và “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương”. Tháng 9 - 1951, Mĩ kí với Bảo Đại Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mĩ... (0,25đ)
 • Mĩ giúp đỡ từ 19% - 73% chiến phí của Pháp ở Đông Dương (1950 - 1954)... (0,25đ)
 • Ngày bảy - 5- 1953, với sự thỏa thuận của Mĩ, Pháp cử tướng Nava sang làm tổng chỉ huy quân Pháp ở Đông Dương và thực hiện kế hoạch Nava... (0,25đ)
 • Mĩ giúp đỡ gấp cho Pháp và dọa ném bom nguyên tử xuống Điện Biên Phủ 1954... (0,25đ)
 • Tháng một - 1954, Mĩ, Liên Xô, Anh và Pháp họp tại Beclin về Đông Dương... (0,25đ)
 • Mĩ tham gia đàm phán ở Giơnevơ về Đông Dương 1954. Mĩ không kí vào văn kiện chung mà ra 1 văn kiện riêng thừa nhận Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương 1954... (0,25đ)

b) Hiện nay, Việt Nam có cần sự ủng hộ của Mĩ để giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc. (0,25đ)

 • Vì Mĩ là nước có vai trò quan trọng nhất, chi phối, quyết định đời sống kinh tế - tài chính, chính trị thế giới (nền kinh tế lớn nhất thế giới, là ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc) (0,25đ)
 • Nếu nhận được sự ủng hộ của Mĩ, nước ta sẽ có đa dạng thuận lợi trong giải quyết “vấn đề Biển Đông” với Trung Quốc. (0,25đ)

Câu 3 (2,0 điểm) 

Trình bày sự khác nhau giữa chiến lược Chiến tranh đặc thù (1961 - 1965) với chiến lược Chiến tranh cục bộ (1965 - 1968) của đế quốc Mĩ. (1,25đ)

Nội dung

Chiến tranh đặc biệt

(1961 - 1965)

Chiến tranh cục bộ

(1965 - 1968).

Âm mưu cơ bản

Dùng người Việt đánh người Việt...

Dùng người Mĩ và đồng minh đánh người Việt...

Vai trò của Mĩ

Cố vấn quân sự, cung cấp vũ khí, đô la...

Cố vấn quân sự, cung cấp vũ khí, đô la, trực tiếp tham chiến...

Vai trò của lực lượng Sài Gòn

Làm nòng cốt ...

Phối hợp chiến đấu

Quốc sách bình định

Dồn dân lập ấp chiến lược...

Phản công “tìm diệt” và “bình định”...

Đối với miền Bắc

Phá hoại bằng tình báo, gián điệp, phong tỏa...

Dùng không quân và hải quân đánh phá...

Nhận xét, so với Chiến tranh đặc thù, Chiến tranh cục bộ là bước leo thang chiến tranh xâm lược Việt Nam (Mĩ trực tiếp xâm lược, mở rộng chiến tranh từ miền Nam ra miền Bắc)... (0,25đ)

Trong quá trình xâm lược Việt Nam, chiến lược Chiến tranh Việt Nam hóa của đế quốc Mĩ là toàn diện, mở rộng và thâm duy nhất. (0,25đ)

Toàn diện vì Mĩ đánh ta cả về quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế. Mở rộng vì không chỉ đánh ta ở miền Nam, rồi mở rộng ra miền Bắc mà ra cả Đông Dương rồi thế giới. Thâm độc vì không chỉ dùng người Việt đánh người Việt, dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương mà còn cô lập ta với đồng minh của ta là Liên Xô, Trung Quốc. (0,25đ)

Câu 4 (3,0 điểm) 

1. Từ các dữ liệu trong bảng, ta có thể trình bày:

a) Chính sách đối ngoại của Mĩ từ 5 sau Chiến tranh thế giới đồ vật 2 tới 5 1973.

 • Tháng 3 – 1947, Tổng thống H. Truman đã công khai nêu lên “Sứ mệnh lãnh đạo thế giới chống lại sự bành trướng của chủ nghĩa cộng sản”. Đó chính là Chiến lược toàn cầu của Mĩ. (0,25đ)
 • Chiến lược này được triển khai qua đa dạng học thuyết… nhằm thực hiện 3 mục tiêu chủ yếu: ... tiến đến xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội; ...đàn áp phong trào giải phóng dân tộc...; khống chế chi phối các nước tư bản đồng minh. (0,25đ)
 • Để thực hiện các mục tiêu chiến lược trên đây, chính sách căn bản của Mĩ là dựa vào sức mạnh, trước nhất là sức mạnh quân sự và kinh tế. Mĩ đã đề xướng cuộc Chiến tranh lạnh... Mĩ trực tiếp gây ra hoặc tiếp tay cho đa dạng trận đấu tranh và bạo loàn, lật đổ ở đa dạng nơi trên thế giới... (0,25đ)
  • Tháng hai 5 1972, tổng thống Mĩ R. Nichxơn sang thăm Trung Quốc, mở ra một thời kì mới trong quan hệ giữa hai nước. Tháng năm 5 1972, R. Níchxơn đến thăm Liên Xô, thực hiện sách lược hòa hoãn với hai nước lớn để chống lại phong trào đấu tranh cách mạng... (0,25đ)
  • Phong trào đấu tranh của nhân dân Mĩ ...buộc chính quyền Mĩ phải có các nhượng bộ có lợi cho quần chúng. Trước chiến thắng của nhân dân Việt Nam và chịu sức ép của phong trào phản chiến ở Mĩ, chính quyền Ních Xơn phải kí Hiệp định Pari (1973) chấm dứt chiến tranh xâm lược Việt Nam và rút hết quân về nước. (0,25đ)

b) Kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới đồ vật 2 tới 5 1973.

 • Nhật Bản là nước chiến bại trong Chiến tranh thế giới đồ vật 2, chịu nhiệu tổn thất nặng vật nài... (0,25đ)
 • Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh thực hiện ba cải cách lớn...Dựa vào sự cố gắng của bản thân và giúp đỡ của Mĩ, tới khoảng 5 1950 – 1951, Nhật Bản đã khôi phục kinh tế, đạt mức trước chiến tranh, nhưng phụ thuộc vào Mĩ (0,25đ)
 • Từ 5 1952 tới 5 1960, kinh tế phát triển nhanh “thần kì”. Tốc độ tăng trường từ 5 1960 tới 5 1969 là 10,8%/năm...Năm 1968, kinh tế Nhật Bản đã vươn lên đứng đồ vật 2 trong thế giới tư bản. (0,25đ)
 • Từ đầu các 5 70 trở đi, Nhật Bản trở thành một trong 3 trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới (cũng với Mĩ và Tây Âu). (0,25đ)
 • Nguyên nhân phát triển là: một. Con người được xem là vốn quý nhất...; hai. Vai trò lãnh đạo, quản lý...; 3. Các công ti Nhật Bản năng động... ; 4. Áp dụng các thành tựu khoa học – kĩ thuật...; năm. Chi phỉ cho quốc phòng thấp... ; sáu. Tận dụng hết các chi tiết bên ngoài … (0,25đ)
 • Tuy nhiên, kinh tế Nhật Bản vẫn có các hạn chế và gặp phải đa dạng khó khăn: một. Phụ thuộc vào các nguồn nguyên, nhiên liệu du nhập...; hai. Cơ cấu vùng và ngành kinh tế thiếu cân đối...; 3. Mĩ, Tây Âu,... cạnh tranh. (0,25đ)

2. Mĩ và Nhật Bản vốn là kẻ thù của nhau trong Chiến tranh thế giới đồ vật 2 nhưng ngay sau đó lại trở thành đồng minh của nhau vì: cùng chung con đường phát triển tư bản chủ nghĩa. Mĩ muốn lập căn cứ quân sự ở Nhật đế chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Nhật muốn dựa vào giúp đỡ của Mĩ để khôi phục và phát triển kinh tế. (0,25đ)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download