hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 5: Phương pháp Quy Hoạch Động, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 25.85 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 5: Phương pháp Quy Hoạch Động có 5 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cong nghe thong tin,ky thuat lap trinh,
Cho số tự dưng n<=100. hãy cho biết có bao nhiêu cách phân tích số n thành tổng của dãy những số nguyên dương, những cách phân tích là hoàn vị của nhau chỉ tính là 1 cách.Để giải bài toán này, trong chuyên mục trước ta đã sử dụng phương pháp liệt kê hầu hết những cách phân tích va đếm số cấu hình. Bây giờ ta thử nghĩ xem, có cách nào tính ngay ra số lượng những cách phân tích mà chẳng cần phải liệt kê hay không? Bởi vì khi số cách phân tích tương đối lớn, phương pháp liệu kê tỏ ra khá chậm
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download