hoặc
Tài liệu học tập Báo cáo môi trường: Dự án khai thác tận thu mỏ vàng Thèn Sin - Tam Đường - Lai Châu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Báo cáo môi trường: Dự án khai thác tận thu mỏ vàng Thèn Sin - Tam Đường - Lai Châu có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Môi trường,Báo cáo môi trường

Bài báo cáo môi trường dưới đây với đề tài: Dự án khai thác tận thu mỏ vàng Thèn Sin - Tam Đường - Lai Châu, dự án này có tác động tới môi trường kế bên và các mặt tích cực khi mở dự án này. Bạn có thể tham khảo bài báo cáo dưới đây để hiểu rõ và sẵn sàng cho bài báo cáo tập sự tốt nghiệp sắp đến của mình.

Báo cáo môi trường: Dự án Khai thác tận thu mỏ vàng Thèn Sin - Tam Đường - Lai Châu

Dự án “Khai thác tận thu mỏ vàng Thèn Sin Tam Đường Lai Châu” do Tổng công ty Khoáng sản và Thương maị Lai Châu làm chủ đầu tư. Mỏ vàng Thèn Sin thuộc địa phận xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu được nhân dân phát hiện và khai thác bằng phương pháp thủ công và tù do khai thác từ tháng bảy 5 2005 tới tháng sáu 5 2007.

Trên chiều dài gần 600m, rộng 150m bị đào xới nhôm nhoam bằng các công trình, hè, giÕng, lò khôn xiết lộn xộn, đã gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh thứ tự, vi phạm luật khoáng sản, gây ảnh hưởng xấu tới môi trường. Tại hiện trường có hàng ngàn người, hàng trăm máy nghiền và hàng loạt bể đựng hoá chẩt để lắng, lọc vàng, đây là nguồn gây ô nhiễm nghiêm trọng tới chất lượng môi trường.

Trước tình hình trên, các Sở, Ban ngành đã tư vấn và UBND tỉnh Lai Châu đã ra quyết định đình chỉ việc khai thác vàng trái phép. Đồng thời ra quyết định số 1159/QĐ/UB - CN2, ngày 22/5/2007 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao Tổng công ty KS & TM Lai Châu quản lý, bảo vệ và lập phương án thăm dò, khai thác vàng tại mỏ vàng Thèn Sin thuộc xã Thèn Sin, huyện Tam Đường. Từ các điều kiện trên Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Lai Châu (KS & TM) đã tiến hành thăm dò, khảo sát và lập dự án.

Thực hiện Luật bảo vệ môi trường (BVMT) Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Lai Châu đã hợp đồng với Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Lai Châu tiến hành đo đạc, lấy mẫu các chỉ tiêu, thành phần môi trường để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trình cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường địa phương giám định và ra quyết định phê chuẩn.

Đây là công việc rất có ý nghĩa đối với Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Lai Châu. Báo cáo đánh gía tác động môi trường là cơ sở khoa học để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hạn chế các tác động tiêu cực tới các thành phần môi trường trong quá trình thực hiện dự án.

I. MỤC ĐÍCH CỦA BÁO CÁO

Những hoạt động của Dự án sẽ tạo thành các tác động tiêu cực tới môi trường, đòi hỏi phải tiến hành đánh giá để từ đó yêu cầu các giải pháp xử lý nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Mục đích của báo cáo ĐTM Dự án “Khai thác tận thu Mỏ Thèn Sin - Tam Đường - Lai Châu” nh­ư sau:

  • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án và các vùng lân cận.
  • Đánh giá tác động của dự án đến các thành phần môi trường.
  • Đề xuất các giải pháp khống chế, hạn chế các tác động tiêu cực của quá trình khai thác, chế biến vàng để BVMT.

Báo cáo ĐTM là cơ sở pháp lý giúp cho các cơ quan chức năng về BVMT trong việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường, song song cung cấp các số liệu, tài liệu thích hợp dùng cho chương trình BVMT của tỉnh Lai Châu.

Báo cáo này được thực hiện theo các quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trên cơ sở phân tích tính chất, thiết bị công nghệ khai thác, chế biến vàng, liệt kê toàn bộ các tác động tới môi trường cã thể xảy ra và yêu cầu các giải pháp nhằm khắc phục, hạn chế hạn chế các tác động tiêu cực tới các chi tiết tài nguyên môi trường với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download