hoặc
Tài liệu học tập Công điện 1308/CĐ-TTg, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công điện 1308/CĐ-TTg có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Hành chính,Thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên

Công điện 1308/CĐ-TTg 5 2013 thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Số: 1308/CĐ-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 5 2013

 CÔNG ĐIỆN

 

VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1A VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH QUA KHU VỰC TÂY NGUYÊN

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Điện:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thanh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước.

 

1. Để Dự án mở rộng quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua khu vực Tây Nguyên hoàn thành đúng tiến độ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

 

a) Các Bộ, ngành và địa phương liên quan tập trung thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 266/TB-VPCP ngày 24 tháng bảy 5 2013 của Văn phòng Chính phủ.

 

b) Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có dự án đi qua giao hội chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; trong đó trước mắt cần lưu ý:

 

- Xây dựng phương án phối hợp, bảo đảm thứ tự, an toàn giao thông và phòng dự phòng, giải quyết ùn tắc giao thông trong thời gian thi công Dự án.

 

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo đảm nguồn nguyên liệu (chủ yếu là đất, cát đắp nền đường và đá các loại) dùng cho thi công Dự án.

 

c) Bộ Giao thông vận chuyển chỉ đạo các doanh nghiệp liên quan khẩn trương bàn giao mốc chỉ giới giải phóng mặt bằng cho các địa phương.

 

2. Biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã rất cố gắng, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Tỉnh, bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30 tháng 9 5 2013./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CA, TN&MT, KH&ĐT, TC, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: V.I, V.III, KTTH, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Xuân Phúc

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download