hoặc
Tài liệu học tập 125 câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời bằng tiếng Anh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu 125 câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời bằng tiếng Anh có 6 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Luyện kỹ năng,Luyện nói tiếng Anh,Kỹ năng tiếng Anh giao tiếp

Tài liệu bao gồm 125 câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời bằng tiếng Anh, rất cần thiết cho các người muốn làm việc trong môi trường nước ngoài. Bộ câu hỏi trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh này được tổng hợp từ các câu hỏi thường gặp trong thực tế và các câu trả lời được nhà tuyển dụng đánh giá tốt nhất.

125 câu hỏi phỏng vấn và câu trả lời bằng tiếng Anh

Basic Interview Questions I

1. Tell me a little about yourself.
2. What are your strengths?
3. What are your weaknesses?
4. What are your short term goals?
5. What are your long term goals?
6. What do you want to be doing five years from now?
7. If you could change one thing about your personality, what would it be and why?
8. What does success mean to you?
9. What does failure mean to you?
10. Are you an organized person?
11. In what ways are you organized and disorganized?
12. Do you manage your time well?
13. How do you handle change?
14. How do you make important decisions?
15. Do you work well under pressure?

Basic Interview Questions II

1. Are you better at anticipating or reacting to problems
2. Are you a risk taker or do you like to stay away from risks?
3. Why should I hire you?
4. Tell me about Q's... / Tell me about a time you made a mistake.
5. Tell me about a time you made a good decision.
6. Tell me about a time you made a poor decision.
7. Tell me about a time you fired someone.
8. Tell me about a time you hired someone.
9. Tell me about a time you failed to complete an assignment on time.
10. Tell me about a time you found a solution to save the company money.
11. Tell me about a time you aimed too high.
12. Tell me about a time you aimed too low.
13. Tell me about a time you made a great sale.
14. Tell me about a time you went over budget.

School Related Interview Questions

1. What extracurricular activities were you involved in?
2. Why did you choose your major?
3. If you redo college again, what would you major in?
4. What course did you like the most?
5. What course did you like the least?
6. How will your performance in your worst class affect your performance on this job?
7. How would your best friend describe you?
8. How would your professor describe you?
9. How would your mother describe you?
10. Why are you applying for a job that you didn’t major in?
11. During college, how did you spend your summer vacations?
12. What did you learn from your internship?
13. Did you do any internships?
14. If you could learn something such as a new skill, what would it be?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download