hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học - THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 8 môn Hóa học - THCS Phan Chu Trinh, Khánh Hòa có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Hóa
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN HOÁ HỌC LỚP 8

I - Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu 1 tới câu 9.

Câu 1. Trong các hiện tượng sau, đâu là hiện tượng hoá học?
a) Về mùa hè thức ăn dễ bị ôi thiu.
b) Các quả bóng bay lên trời rồi nổ tung.
c) Nhiệt độ trái đất nóng lên làm tan băng ở hai vùng cực trái đất.
d) Cháy rừng gây ô nhiễm rất lớn cho môi trường.
A. a, b.             B. b, d.                 C. b, c.                D. a, d.

Câu hai. Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe(OH)y + H2SO4 → Fex(SO4)y + H2O
Hãy chọn cặp nghiệm x, y sao cho phù hợp ?
A. x = 3 ; y = hai           B. x = hai ; y = 3              C. x = 4 ; y = hai                D. x = hai ; y = 4

Câu 3. Giải thích về định luật bảo toàn khối lượng có phát biểu sau:
Trong phản ứng hoá học chỉ diễn ra sự đổi thay liên kết giữa các nguyên tử (I) nên tổng khối lượng các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng (II).
A. I đúng, II sai
B. I sai, II đúng
C. I và II đúng, ý I giải thích cho ý II
D. I và II đúng, ý I không giải thích cho ý II

Câu 4. Trong 4,4 g CO2 có số mol là
A. 0,4 mol.              B. 0,3 mol.             C. 0,hai mol.               D. 0,một mol.

Câu 5. 0,hai mol CO2 (đktc) có thể tích là
A. một,12 lít.              B. hai,24 lít.              C. 4,48 lít.              D. 3,36 lít.

Câu sáu. Cho tỉ khối của khí A với khí B là hai,125 và tỉ khối của khí B đối với khí oxi là 0,năm. Khối lượng mol của khí A là
A. 43 g.              B. 34 g.              C. 17 g                D. bảy một g.

Câu 7. (Biết S = 32 ; O = 16). Số mol của khí sunfurơ (SO2) có trong sáu,4g là
A. 0,một mol.           B. 0,hai mol.              C. 0,3 mol.              D. 0,4 mol.

Câu 8. Có 1 hổ lốn gồm: 48 g khí Oxi (O2) và 22 g khí cacbon đioxit (CO2). (Biết O = 16, C = 12). Thể tích hổ lốn khí trên ở đktc là
A. 22,4 lít.              B. 33,sáu lít.                C. 11,hai lít.               D. 44,8 lít.

Câu 9. Oxit của kim loại A có công thức là A2O3. Công thức muối sunfat của A là
A. ASO4.               B. A3(SO4)2.              C. A2(SO4)3.              D. A2SO4.

Câu 10. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống: Chất được chia làm hai loại lớn là ....(1)....... và ......(2)...... Đơn chất được tạo nên từ một
.......(3)....... ; còn ...(4)...... được tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên.
- Khí hiđro (H2), sắt (Fe), khí nitơ (N2) là : .....(5).....
- Muối ăn (NaCl), nước (H2O), axit sunfuric (H2SO4) là :......(6).............

II. Tự luận (5điểm)

Câu 11. (1 điểm) Khối lượng mol là gì ? Thể tích mol chất khí là gì ? Mỗi trường hợp cho một ví dụ ?

Câu 12. (2 điểm) Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt để có số nguyên tử đa dạng gấp đôi số nguyên tử có trong 8 gam lưu huỳnh?

Câu 13. (2 điểm) Cho 11,hai gam kim loại sắt tác dụng hết với axit clohiđric (HCl) tạo thành 25,4 gam sắt(II) clorua (FeCl2) và 0,4 gam khí hiđro.

a) Lập phương trình hoá học.
b) Tính khối lượng axit clohiđric cần dùng?
(Biết Fe = 56, S = 32, Cl = 35,năm, H = 1).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download