hoặc
Tài liệu học tập Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết

Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết được cấp khi các cơ quan báo chí nộp hồ sơ và thực hiện theot trình tự các công việc phải làm trong việc làm chương trình truyền hình, báo chí với các đối tác liên kết khác.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết

1. Trình tự thực hiện:

 • Cơ quan báo chí (đài phát thanh, đài truyền hình, đài phát thanh, truyền hình) hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp về Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử giám định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và quyết định.
 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép; Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử sẽ có văn bản nêu rõ lý do.

2. Cách thực hiện:

 • Trực tiếp tại trụ sở Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • Bản sao có công chứng giấy phép hoạt động, giấy đăng ký kinh doanh.
 • Quyết định thành lập công ty hoạt động truyền hình trả tiền (nếu có).
 • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ ) bản chính, 01 (bộ) bản sao.

4. Thời hạn giải quyết:

 • 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có); Cục Quản lý Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử.
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết:

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

Số: /ĐKLK-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Hà Nội, ngày.........tháng..........5 20......

Giấy chứng nhận đăng ký chương trình liên kết

1. Tên đài phát thanh, truyền hình:..............................................................................................................

2. Tên đối tác liên kết:................................................................................................................................

2.một. Số đăng ký kinh doanh của đối tác liên kết:...........................................................................................

Ngày cấp:....................................................................... Nơi cấp:…….......................................................

2.hai. Địa chỉ hội sở chính:.............................................................................................................................

- Điện thoại:............................................................................ Fax:............................................................

2.3. Người đại diện theo pháp luật của đối tác liên kết:..................................................................................

3. Nội dung đăng ký liên kết:........................................................................................................................

3.một. Tên chương trình liên kết:.....................................................................................................................

3.hai. Nội dung:.............................................................................................................................................

3.3. Định dạng chương trình:.......................................................................................................................

3.4. Thời gian phát sóng:.............................................................................................................................

3.năm. Thời lượng phát sóng:..........................................................................................................................

3.sáu. Kênh phát sóng:...................................................................................................................................

3.bảy. Thời hạn có hiệu lực của hiệp đồng liên kết:...........................................................................................

Việc thực hiện chương trình liên kết phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về báo chí, các quy định của pháp luật về liên kết trong hoạt động sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nơi nhận:
 • Đơn vị được cấp đăng ký;
 • Đối tác liên kết;
 • Sở TT&TT (đối với các đài địa phương);
 • Lưu: Cục PTTH.
BỘ TRƯỞNG
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download