hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Access, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 15.98 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Access có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm giao duc dao tao,cao dang dai hoc,
Microsoft Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên môi trường Windows, trong ấy có sẵn những dụng cụ hữu hiệu và tiện dụng để tự động sản sinh ch¬ương trình cho tất cả những bài toán thường gặp trong quản lý, thống kê, kế toán. Với Access, ngư¬ời sử dụng chẳng phải viết từng câu lệnh cụ thể như trong Pascal, C hay Foxpro mà chỉ cần công ty dữ liệu và giao diện những yêu cầu, công việc cần giải quyết.Hiện nay th¬ường sử dụng 4 phiên bản Access là: Access hai.0 trong bộ Microsoft Office 4.3 , Access bảy.0 for Windows 95, Access 97 trong bộ Microsoft Office 97, Access 2000 trong bộ Microsoft Office 2000. Sáu đối tượng dụng cụ mà Access cung cấp là: Bảng (Table), Truy vấn (Query), mẫu biểu (Form), báo biểu (Report), Macro và đơn thể (Module). Bảng có cấu trúc tư¬ơng tự như 1 tệp DBF của Foxpro được sử dụng để l¬uư trữ dữ liệu của cơ sở dữ liệu (CSDL). Một CSDL th¬ường gồm đa dạng bảng có quan hệ với nhau.Truy vấn là dụng cụ mạnh của Access sử dụng để tổng hợp, bố trí, tìm kiếm dữ ìiệu trên những bảng. Khi thực hiện tróc nã sẽ nhận đ-ược 1 tập hợp kết quả biểu hiện trên màn hình d¬ưới dạng bảng, gọl là DynaSet. DynaSet chỉ là bảng kết quả trung gian, ko đ¬ược ghi lên đa và nó sẽ bị xoá khi chấm dứt tróc nã. Tuy nhiên có thể sử dụng 1 DynaSet như 1 bảng để xây dựng những tróc nã khác. Chỉ với tróc nã đã có thể giải quyết khá đa dạng dạng toán trong quản trị cơ sở dữ liệu. Mẫu biểu th¬ường sử dụng để công ty cập nhật dữ liệu cho những bảng và giao diện giao diện Chương trình. Tuy có thể nhập liệu trực tiếp vào những bảng, nh¬ưng mẫu biểu sẽ cung cấp đa dạng khả năng nhập liệu tiện dụng nhất Nhận dữ liệu từ 1 danh sách, nhận những hình ảnh, nhập dữ liệu song song trên đa dạng bảng. Mẫu biểu còn cho phép nhập những giá trị riêng lẻ (không hệ trọng tới bảng) từ bàn phím. Mẫu biểu còn có 1 khả năng quan tlọng khác là công ty giao diện Chương trình d¬ưới dạng 1 bảng nút lệnh hoặc 1 hệ thống thực đơn. Báo biểu là dụng cụ lý tưởng phục vụ công việc in ấn, nó cho những khả năng : - In dữ liệu d¬ưới dạng bảng. - In dữ liệu d¬ưới dạng biểu bảng. - Sắp xếp dữ liệu tr¬ớc khi in.- Sắp xếp và phân nhóm dữ liệu đến 10 cấp. Cho phép thực hiện những phép toán để nhận dữ liệu tổng hợp trên mỗi nhóm. Ngoài ra, dữ liệu tổng hợp nhận đ¬ược trên những nhóm lại có thể đư¬a vào những công thức để nhận đ¬ược sự so sánh, đối chiếu trên những nhóm và trên toàn báo cáo.- In dữ liệu của đa dạng bảng có quan hệ trên 1 báo cáo. Cũng cần nói thêm, việc chọn Font chữ, cỡ chữ, kiểu in và việc trình bầy trên báo cáo đ¬ược thực hiện rất đơn thuần. Macro bao gồm 1 dẫy những hành động (Action) sử dụng đề tự động hoá 1 loạt những thao tác. Macro th¬ường sử dụng với mẫu biểu để công ty giao diện Chương trình.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download