hoặc
Tài liệu học tập Bảng phân tích các đối thủ cạnh tranh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bảng phân tích các đối thủ cạnh tranh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

Competitor Analysis Worksheet
Bảng phân tích các đối thủ cạnh tranh

 

Bảng phân tích này được sử dụng để xác định các đối thủ cạnh tranh của bạn trên thị trường. Các đối thủ cạnh tranh là các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp các sản phẩm, dịch vụ xấp xỉ như của bạn (VD: Bạn đào tạo MBA, các đối thủ cạnh tranh này cũng đào tạo các khóa học MBA xấp xỉ như vậy,) hoặc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thay thế sản phẩm, dịch vụ của bạn (VD: Các đối thủ cạnh tranh đào tạo khóa học Thạc sỹ Quản lý Marketing hoặc các khóa học Quản trị cao cấp ngắn hạn.) Hãy điền thông tin của các đối thủ cạnh tranh vào bảng sau, có thể bạn cần thêm trang do thị trường có đa dạng đối thủ cạnh tranh chính.

 

Đối thủ
cạnh tranh A

Đối thủ
cạnh tranh B

Đối thủ
cạnh tranh C

Đối thủ cạnh tranh có hội sở và hoạt động ở đâu?

 

 

 

Doanh thu hàng 5 của đối thủ cạnh tranh là bao nhiêu?

 

 

 

Ban quản lý và hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh gồm các ai?

 

 

 

Loại hình công ty và thông tin về các liên kết, liên doanh khác?

 

 

 

Điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh là gì?

 

 

 

Điểm yếu của đối thủ cạnh tranh là gì?

 

 

 

Mô hình hoạt động hoặc dây chuyền sản xuất của đối thủ cạnh tranh như thế nào?

 

 

 

Chức năng, thẩm mỹ, và các tiêu chí khác về sản phẩm, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh so với của bạn thế nào?

 

 

 

Cơ chế giá của đối thủ cạnh tranh như thế nào?

 

 

 

Các hoạt động Marketing của đối thủ cạnh tranh thế nào?

 

 

 

Nguồn cung cấp sản phẩm hoặc đầu vào của đối thủ cạnh tranh thế nào?

 

 

 

Điểm mạnh và yếu của các thông tin tiếp thị và bán sản phẩm, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh?

 

 

 

Đối chủ cạnh tranh đang phát triển hay giảm quy mô?

 

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download