hoặc
Tài liệu học tập Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.87 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lí có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Công nghệ thông tin,Thể loại khác,hệ thống thông tin quản lí, hệ thống thông tin, phân tích thiết kế
Chương 1- Đại cương về các hệ thống thông tin quản lý Chương 2- Khảo sát hiện trạng và xác lập dự Chương 3- Phân tích và giao diện chức năng nghiệp vụ Chương 4- Phân tích và giao diện cơ sở dữ liệu nghiệp vụ Chương 5- Thiết kế giao diện giữa người và máy tính: Giới thiệu cách giao diện giao diện, báo cáo, thực đơn cho hệ thống. Chương 6- Thiết kế kiểm soát và chương Chương 7- Lập trình- chạy thử và bảo dưỡng Chương 8- Bài tập tổng hợp:Các hệ thống cụ thể.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download