hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 - 2012 môn Vật lý, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam năm 2011 - 2012 môn Vật lý có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD-ĐT Hà Nam

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HÀ NAM

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN THI: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài một. (5 điểm)

Bốn điện trở R1, R2, R3, R4 được mắc vào đoạn mạch AB như hình một. Đặt vào 2 đầu của đoạn mạch 1 hiệu điện thế UAB = 9V. Biết R1 = R2 = R3 = 3Ω, R4 = 1Ω.

1. Nối D và B bằng 1 vôn kế có điện trở rất lớn. Tính cường độ dòng điện qua các điện trở và số chỉ của vôn kế.

2. Tháo vôn kế đi, nối D và B bằng 1 ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể.

a) Tính hiệu điện thế trên các điện trở.

b) Tìm số chỉ của ampe kế và chiều dòng điện qua ampe kế.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam 5 2011 - 2012 môn Vật lý

Bài hai. (6 điểm)

Cho mạch điện như hình 2: Đặt vào 2 đầu của đoạn mạch 1 hiệu điện thế UAB = 18V. Biến trở Rb có điện trở toàn phần RMN = 20Ω, R1 = 2Ω, đèn có điện trở RĐ = 2Ω, vôn kế có điện trở rất lớn, ampe kế có điện trở nhỏ không đáng kể.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam 5 2011 - 2012 môn Vật lý

1. Điều chỉnh con chạy C để ampe kế chỉ 1A.

a) Xác định vị trí con chạy C.

b) Tìm số chỉ vôn kế khi đó.

c) Biết đèn sáng bình thường. Tìm công suất định mức của đèn.

2. Phải di chuyển con chạy C tới vị trí nào để công suất tiêu thụ trên biến trở đạt giá trị lớn nhất ? Giá trị lớn nhất đó bằng bao nhiêu ? Cho biết độ sáng của đèn lúc này.

3. Biết đèn chịu được hiệu điện thế tối đa là 4,8V. Hỏi con chạy C chỉ được chuyển dịch trong vòng nào của biến trở?

Bài 3. (6,năm điểm)

Trên hình 3, vật sáng AB có dạng 1 đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính xy của thấu kính L1, A'B' là ảnh của AB tạo bởi thấu kính L1. Biết AB = 20cm, A'B' = 10cm, AA' = 54cm.

Đề thi học sinh chuyên nghiệp lớp 9 THCS tỉnh Hà Nam 5 2011 - 2012 môn Vật lý

a) Thấu kính L1 là thấu kính gì? Tại sao? Bằng cách vẽ đường đi của tia sáng, hãy xác định vị trí quang tâm O1, các tiêu điểm chính F1, của thấu kính L1.

b) Bằng kiến thức hình học, hãy tính tiêu cự f1 của thấu kính L1.

c) Giữ nguyên vị trí của vật AB và thấu kính L1, đặt thêm 1 thấu kính phân kì L2 (có quang tâm O2) vào trong vòng giữa vật và thấu kính L1 sao cho trục chính trùng nhau và khoảng cách O1O2 = 6cm. Biết ảnh A2B2 của AB tạo bởi hệ thấu kính là ảnh thật và A2B2 = 0,8AB. Bằng kiến thức hình học, hãy tính tiêu cự f2 của thấu kính L2.

Bài 4. (2,năm điểm)

Có 2 hộp kín, mỗi hộp có 2 đầu dây ra ngoài. Trong 1 hộp có 1 bóng đèn pin, trong hộp còn lại có 1 điện trở. Hãy xác định bóng đèn pin nằm trong hộp nào.

Dụng cụ: một nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi, một biến trở, hai mili ampe kế, một mili vôn kế và các dây nối.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download