hoặc
Tài liệu học tập Phân tích tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phân tích tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Tài liệu học tập lớp 10,Tài liệu học tập môn Ngữ văn lớp 10

Bình Ngô đại cáo là áng thiên cổ hùng văn của dân tộc Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi "Phân tích tác phẩm Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi" để thấy được điều này.

PHÂN TÍCH BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO - NGUYỄN TRÃI

PHÂN TÍCH TÁC PHẨM BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO

Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là ánh văn bất hủ trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Đề yêu cầu phân tích tác phẩm để làm sáng tỏ nhận định là 1 “thiên cổ hùng văn”, tức là yêu cầu 1 sự phân tích theo hướng, không phải là sự phân tích chung chung. Vì vậy, cần làm rõ về hoàn cảnh sáng tác, bố cục, thể loại, chủ đề của tác phẩm khi phân tích.

1. Hoàn cảnh sáng tác:

Sau 10 5 kháng chiến gian khổ và quyết liệt, tháng một 5 1428, nhân dân ta dưới ngọn cờ của Lê Lợi, đã đánh đuổi giặc Minh ra khỏi giang san.Sau chiến thắng, Lê Lợi tổ chức phong thưởng cho tướng lĩnh và chính thức lên ngôi hoàng đế. Nguyễn Trãi thay mặt nhà vua viết Bình Ngô đại cáo (Đại cáo bình Ngô) để tuyên bố cho toàn dân biết rõ công cuộc cứu nước, trải qua đa dạng nguy nan đã chiến thắng, từ đây dân tộc bước vào 1 kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hoà bình, thông nhất.

2. Tựa đề:

Tác phẩm của Nguyễn Trãi có tên là Đại cáo binh Ngô, nghĩa là tuyên cáo rộng rãi về việc dẹp yên giặc Ngô. Tên Bình Ngô đại cáo là cách đảo lại tựa đề cho ngắn gọn, chứ chưa hẳn là dịch. Chữ Ngô ở đây là cách gọi của người Việt xưa đối với thế lực phong kiến phương bắc, với nhan sắc thái coi khinh. Trong tác phẩm, quân Ngô chính là giặc Minh.

3. Thể loại:

- Bài văn được viết theo thể cáo, thể văn biền ngẫu, thường ra đời nhằm công bố sự kiện trọng đại của nhà nước hoặc sau 1 cuộc kháng chiến lâu dài. Đây là văn kiện chính luận, không phải lúc nào ngưòi ta cũng dùng.

- Kiểu câu trong văn biển ngẫu: Tứ tự, bát tự, song quan, cách cú, gối hạc.

4. Bố cục:

- Phần một (từ đầu tới bằng cớ còn ghi): nêu chính nghĩa của cuộc kháng chiến.

- Phần hai (Vừa rồi … chịu được): Tố cáo tội ác của giặc Minh

- Phần 3: Thuật lại quá trình kháng chiến bao gồm 2 đoạn nhỏ:

+ Tiểu đoạn một (Ta đây … lấy ít địch nhiều): Lược thuật các chiến thắng vang dội của nghĩa quân Lam Sơn.

- Phần 4 (Xã tắc …Ai nấy đều hay): Tuyên bố kết thúc chiến tranh mở ra kỷ nguyên hoà bình, khẳng định địa vị, phong thái của giang san.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download