hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Tư tưởng Phan Bội Châu về con người trong tác phẩm Nhân sinh triết học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 2.08 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Tư tưởng Phan Bội Châu về con người trong tác phẩm Nhân sinh triết học có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cac mon dai cuong,triet hoc mac lenin,
Trong công cuộc đổi mới giang sơn, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương “Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc tính hợp với thu nạp tinh hoa trí óc của nhân loại để hình thành hệ thống lý luận về định hướng phát triển giang sơn, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” . Vì thế, việc tham khảo tư tưởng của Phan Bội Châu có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu dung nhan đối với việc thu nạp, kế thừa khiến kho tàng lý luận của cách mạng Việt Nam thêm phong phú.Phan Bội Châu (1867 - 1940) không những là 1 lãnh tụ của phong trào chiến đấu giải phóng dân tộc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà còn là nhà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng có vị trí rất quan trọng và ảnh hưởng sâu dung nhan đối với những tầng lớp xã hội nước ta thời cận đại. Phong trào giải phóng dân tộc do ông lãnh đạo là phong trào lớn, tiêu biểu nhất trong các 5 đầu thế kỷ XX ở Việt Nam. Khi nhận định về tư tưởng Việt Nam trong công đoạn này, Giáo sư Trần Văn Giàu nhận định: “Chủ lưu văn học Việt Nam giả dụ xét về nội dung tư tưởng và tác động tích cực của nó tới những tầng lớp xã hội, là văn học cứu nước mà Phan Bội Châu là ngòi bút hùng biện nhất, được tán dương nhất” . Qua ấy cho thấy tư tưởng của Phan Bội Châu khá toàn diện, sâu dung nhan trên đa dạng lĩnh vực, đặc trưng trong ấy có triết lý nhân sinh, triết lý đời sống của ông.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download