hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng lao động bán thời gian có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Hợp đồng lao động dành cho nhân viên bán thời gian ban hành kèm theo ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------*****---------

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Nhân viên bán thời gian)

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…., Chúng tôi gồm:

Chúng tôi, 1 bên là Ông/Bà : ........................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Đại diện cho ......................................................................................................................................

Địa chỉ: .................................. Điện thoại: .........................................................................................

Và 1 bên là Ông/Bà : .....................................................................................................................

Sinh ngày: ....................tháng .......................5 ...................Tại: ..................................................

Nghề nghiệp: .....................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................

Số CMTND: ........................................................cấp ngày ............/............/...........

Số sổ lao động (nếu có) : ...................................cấp ngày ............/............/...........

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động bán thời gian và cam kết làm đúng các điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

- Loại hợp đồng lao động: Nhân viên bán thời gian

- Dịch thuật tài liệu từ tiếng……..........................….sang tiếng…….................…và trái lại.

Điều 2: Chế độ làm việc:

- Được sử dụng máy tính, dế yêu, máy fax, máy scan trên văn phòng công ty dùng cho cho việc dịch tài liệu khi công ty có yêu cầu.

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

1 - Quyền lợi:

- Mức lương: thỏa thuận trước khi nhận tài liệu dịch từ công ty.

- Hình thức trả lương: được trả lương vào các ngày 05 hàng tháng.

- Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép 5, lễ, tết,..): Theo luật lao động

2 - Nghĩa vụ:

- Hoàn thành bài dịch theo đúng thời gian thỏa thuận trước khi nhận tài liệu dịch.

- Chất lượng bài dịch tốt và đúng theo văn phong truyền thống.

- Bồi thường khi chất lượng bài dịch không đáp ứng được như cầu của khách hàng.

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1 - Nghĩa vụ:

- Bảo đảm việc làm và thực hiện hầu hết các điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

- Thanh toán hầu hết, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2 - Quyền hạn:

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, trợ thời dừng việc).

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của công ty.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

- Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản và có hiệu lực kể từ ngày …..tháng …. năm…... Khi 2 bên đã ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Người lao động
(Ký và ghi rõ họ tên)
Người sử dụng lao động
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download