hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 7: Các bài toán NP-Khó và NP-Đầy đủ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 20.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 7: Các bài toán NP-Khó và NP-Đầy đủ có 4 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cong nghe thong tin,ky thuat lap trinh,
Chúng ta đã biết đa dạng bài toán, tiêu biểu là bài toán người bán hàng, bài toán ba lô, bài toán chu trình Hamilton,... Các thuật toán tốt nhất để giái quyết những bài toán này đều có thời gian chạy chẳng phải là thời gian đa thức, chẳng hạn thuật toán quy hoạch động cho bài toán người bán hàng có thời gian chạy 0(n2),... Cho đến nay chưa có ai tìm ra được thuật toán thời gian đa thức cho bất kỳ bài toán nào trong lớp những bài toán trên. Vấn đề đặt ra là có tồn tại hay ko thuật toán thời gian chạy đa thức cho cac bài toán trên?
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download