hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Hiện nay, có phần lớn người thắc mắc, tìm hiểu về bảo hiểm thất nghiệp, chính sách hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tailieuhoctap.com xin giới thiệu tới các bạn thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, cũng như thủ tục quy định chuyển nơi hưởng, điều kiện để được hưởng trợ cấp 1 lần và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp.

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số , được hướng dẫn thực hiện như sau:

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười 2 tháng trở lên trong vòng 2 mươi bốn tháng trước khi bị nghỉ việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính giả dụ người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

- Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi nghỉ việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

- Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản hai Điều này (ngày thứ 1 trong mười lăm ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc).

Ngày làm việc áp dụng cho toàn bộ các trường hợp trong Thông tư này là ngày làm việc từ ngày đồ vật 2 tới hết ngày đồ vật sáu hằng tuần.

2. Về trình tự, thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Khoản một Điều 9 của Thông tư số đã được sửa đổi, bổ sung nêu trên thì trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày người lao động bị nghỉ việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, giả dụ người lao động chưa có việc làm mà có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động phải trực tiếp tới Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đã làm việc trước khi bị nghỉ việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc để đăng ký thất nghiệp.

Dưới đây là các bước thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi bị nghỉ việc làm hoặc bị chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động phải trực tiếp tới Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố để đăng ký.

- Bước hai Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố xác định mức thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và trình Giám đốc Sở Lao động - TBXH xem xét quyết định.

- Bước 3: Người lao động nhận Quyết định hưởng Bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh, thành phố.

3. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 37 của Nghị định số , bao gồm:

a) Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 3 ban hành kèm theo Thông tư này.

b) Bản sao hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, quyết định thôi việc hoặc xác nhận của tổ chức cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo đúng pháp luật.

Đồng thời, người lao động phải xuất trình Sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Người lao động bị thất nghiệp phải nộp toàn bộ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp (ngày thứ 1 trong thời hạn mười lăm ngày là ngày làm việc ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp).

Trung tâm Giới thiệu việc làm chỉ nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đã toàn bộ các giấy tờ theo quy định, sau khi nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải trao lại cho người lao động phiếu hứa trả lời kết quả.

c) Trường hợp người lao động bị thất nghiệp nộp toàn bộ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp quá mười lăm ngày theo quy định tại tiết b điểm này nhưng đa dạng nhất không quá ba mươi ngày tính theo ngày dương lịch kể từ ngày hết hạn nộp đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm theo quy định được tiếp nhận giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thuộc 1 trong các trường hợp sau:

- Ốm đau, thai sản có giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện hoặc xấp xỉ trở lên;

- Bị tai nạn có giấy xác nhận của Bệnh viện cấp huyện, xấp xỉ trở lên hoặc xác nhận của cảnh sát giao thông đối với trường hợp bị tai nạn giao thông;

- Do thiên tai, dịch họa có xác nhận của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã theo đơn đề nghị của người lao động.

Hồ sơ bao gồm:

- .

- Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

- Bản sao (có chứng thực) hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc xác nhận của tổ chức cuối cùng trước khi thất nghiệp về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng pháp luật và xuất trình sổ Bảo hiểm xã hội

- Số bộ hồ sơ: 01 (một) bộ.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download