hoặc
Tài liệu học tập Giấy đề nghị tăng lương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giấy đề nghị tăng lương có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Giấy đề nghị tăng lương nhằm mục đích đề nghị Ban giám đốc doanh nghiệp xem xét tăng lương cho cán bộ nhân viên dựa vào các thỏa thuận công việc, yêu cầu của các bộ phận.

Mẫu giấy đề nghị tăng lương

 LOGO

COMPANY NAME

Adress:
Phone:                 Email:

Code

:

Version

:

Dated

:

Page

: Page một of 1

    GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

Kính gửi: - Ban Giám đốc công ty
                 - Phòng nhân sự

Đề nghị BGD xem xét tăng lương cho CNV như sau:

Stt

Họ tên

MSNV

Bộ phận

Mức đang hưởng

Mức đề xuất

Lý do

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến phòng nhân sự:

……………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………..………..

Ý kiến của giám đốc:

……………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………..………..

……………………………………………………………………………………………………………..………..

Ngày    tháng   5 20..

Người đề nghị

 

Phòng nhân sự

 

Giám đốc

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download