hoặc
Tài liệu học tập Luận văn tốt nghiệp: Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn tốt nghiệp: Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Kế toán - Kiểm toán,Luận văn tốt nghiệp kế toán

Luận văn tốt nghiệp ngành kế toán với đề tài: "Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả buôn bán tại Công ty cổ phần buôn bán phát triển nhà và đô thị Hà Nội". Bài báo cáo tốt nghiệp dưới đây có thể giúp các bạn sinh viên 5 cuối chuyên ngành kế toán tham khảo cho bài luận văn tốt nghiệp sắp đến.

Luận văn tốt nghiệp: Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 

Lời mở đầu

Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải tiến hành hoạt động sản xuất buôn bán đạt hiệu quả mà hiệu quả cuối cùng phải được phản ánh thông qua chỉ tiêu tổng lợi nhuận từ hoạt động buôn bán và tỷ suất của nó. Để đạt được mục tiêu trên thì doanh thu bán hàng phải lớn hơn chi phí bỏ ra (bao gồm giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp). Như vậy, doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng là 2 mặt của một điều, chúng có mối quan hệ tỷ lệ thuận với nhau trong đó doanh thu là điều kiện tiên quyết, quyết định cuối cùng của hoạt động buôn bán.

Trong hoạt động buôn bán, ngoài việc shopping các chi tiết đầu vào, tiến hành sản xuất hoặc thu mua tạo thành sản phẩm, doanh nghiệp phải tiến hành tiêu thụ để thu tiền về tạo nên doanh thu của mình. Đây là bộ phận quan trọng quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.

Xuất phát từ tầm quan trọng của vấn đề nêu trên, qua quá trình tập sự tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội, được sự giúp đỡ của Ban giám đốc, các cán bộ Ban Tài chính - Kế toán, cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS - Nguyễn Ngọc Quang, em xin đi sâu vào nghiên cứu đề tài: "Kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả buôn bán tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội".

Ngoài phần khai mạc và kết luận, nội dung gồm 3 phần:

Chương 1: Tổng quan về Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.

Chương 2: Thực trạng về tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả buôn bán tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.

Chương 3: Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả buôn bán tại Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.

Mặc dù đã rất phấn đấu song vì bản thân chưa có đa dạng kinh nghiệm thực tế nên chuyên đề vững chắc không tránh khỏi khiếm khuyết. Do vậy em rất mong nhận được các ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn chuyên đề của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download