hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Tiếng Anh,Tiếng Anh trẻ em,Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi),Đề kiểm tra Tiếng Anh học kì 2 lớp 4 có đáp án

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 4 5 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định có đáp án được tailieuhoctap.com sưu tầm và đăng tải với hy vọng các em học sinh sẽ có thêm đa dạng tài liệu ôn tập Tiếng Anh hữu ích.

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 4 5 2015

Trường Tiểu học B Yên Đồng 

Họ và tên :…………….………………… 

Lớp: 4. .…….

 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

Năm học : 2014-2015

Môn : TIẾNG ANH 4

Thời gian làm bài 40 phút

Bài một. Hãy quan sát kỹ bức tranh rồi điền chữ cái chỉ bức tranh đó (5 điểm).

A. Jump-rope              B. Rice                     C. Frog

D. Spider                   E. Chicken                F. Bread

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 4 5 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Bài hai. Quan sát tranh và khoanh vào câu trả lời đúng (2 điểm)

Đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 4 5 2015 trường Tiểu học B Yên Đồng, Nam Định

Bài 3. Chọn và khoanh vào A, B, C, hoặc D trước đáp án đúng (2 điểm)

1. I want ............ apple.

A. a                B. an                  C. two               D. five

2. I am ………… . I want juice.

A. thirsty        B. hungry            C. fine               D. fat

3. What ……… you like?

A. are            B. is                   C. do                D. can

4. Look! There …. a dog. I like dogs.

A. am           B. can                 C. are               D. is

Bài 4. Hãy bố trí các từ theo đúng thứ tự để tạo thành câu có nghĩa (1 điểm).

1. color / like / you / do / What /?

------------------------------------------------------------------

2. favorite / My / is / color / brown /.

-----------------------------------------------------------------

3. and / I / ice-cream / want / cake /.

-----------------------------------------------------------------

4. like / you / rabbits / Do /?

-----------------------------------------------------------------

Đáp án đề thi học kì hai môn Tiếng Anh lớp 4 5 2015

Tổng điểm: 10 điểm

Bài 1: năm điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho một điểm / câu.

2. C            3. D              4. B             năm. F               sáu. E

Bài 2: hai điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,năm điểm / câu.

1. A            2. B             3. A               4.A

Bài 3: hai điểm.

Chọn đúng mỗi đáp án cho 0,năm điểm / câu.

1. B           hai. A              3. C               4. D

Bài 4: một điểm.

  • Viết đúng thứ tự và chỉnh tả mỗi câu cho 0,25 điểm / câu.
  • Viết sai chính tả một, hai lỗi trừ 50% số điểm mỗi câu.
  • Viết sai chính tả từ 3 lỗi trở lên không cho điểm.

1. What color do you like?

2. My favorite color is brown.

3. I want cake and ice-cream..

4. Do you like rabbits?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download