hoặc
Tài liệu học tập Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu yêu cầu dịch vụ khách hàng - Tiếng Anh là mẫu đơn do tailieuhoctap.com sưu tầm để các bạn tham khảo. Mẫu đơn này gồm các nội dung: thông tin khách hàng, khiếu vật nài của khách, yêu cầu của khách hàng...

Customer service request

Customer:

Date:

Contact:

Originator:

 

Department:

Telephone:

Telephone:

Customer complaint:

 

 

Customer Requests the Following Action:

 

 

Person Assigned for Resolution:  

Recommended Action/Action Taken:

 

 

 

Customer Follow-up Notes:

Issue Resolved:  yes             no

 

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download