hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì môn Âm nhạc lớp 9 - Trường THCS Sông Mã, Sơn La (Đề 2), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì môn Âm nhạc lớp 9 - Trường THCS Sông Mã, Sơn La (Đề 2) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề kiểm tra môn Nhạc
TRƯỜNG THCS SÔNG MÃ
SÔNG MÃ - TỈNH SƠN LA
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ
MÔN ÂM NHẠC, LỚP 9

Đề số 2

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn 1 trong các mục a, b, c hoặc d.

1. Nhạc sĩ Trai-cốp-xki là người nước nào?
a) Nước Áo                     c) Nước Nga
b) Nước Đức                  d) Nước Ba-lan

2. Bài hát Mẹ yêu con do ai sáng tác?
a) Phan Huỳnh Điểu                   c) Nguyễn Văn Tý
b) Trần Hoàn                               d) Văn Cao

3. Hoá biểu của giọng Pha trưởng như thế nào?
a) Có 1 dấu Pha thăng                   c) Có 1 dấu Si giáng
b) Có 2 dấu giáng                            d) Không có dấu thăng giáng nào

4. Bài TĐN số 2- Nghệ sĩ với cây đàn viết ở nhịp gì?
a) Nhịp 2/4                      c) Nhịp 4/4
b) Nhịp 3/4                      d) Nhịp 6/8

II. Thực hành (6 điểm)

Tự chọn và trình bày 1 trong 4 bài hát sau.

- Bóng dáng 1 ngôi trường (Hoàng Lân)

- Nụ cười (Nhạc Nga)

- Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn)

- Lí kéo chài (Dân ca Nam Bộ)

Ghi chú:

- Phần trắc nghiệm, HS làm bài viết (khoảng 10 phút).

- Phần thực hành, kiểm tra cá nhân hoặc theo nhóm (2-3 HS).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download