hoặc
Tài liệu học tập Thông báo 1555/TB-BNN-VP, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông báo 1555/TB-BNN-VP có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại,Dự án đầu tư: Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

Thông báo 1555/TB-BNN-VP về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp về Dự án đầu tư: Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------

Số: 1555/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 5 2013

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ: NÂNG CẤP CỐNG CẦU XE THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI

Ngày 22 tháng 3 5 2013, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đã tổ chức đi kiểm tra hiện trường và chủ trì cuộc họp về triển khai Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp cống Cầu Xe thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải theo Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí 5 2013 để triển khai 1 số hạng mục cấp bách của dự án. Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị; Tổng cục Thủy lợi, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi hai, Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Hưng Hải, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp & PTNT Hải Phòng; các chuyên gia: GS.TS Phan Sỹ Kỳ - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT; GS.TS Nguyễn Chiến - Trường Đại học Thủy lợi; PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng - Viện trưởng Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam.

Sau khi đi kiểm tra hiện trường, các công ty quản lý công trình và công ty tham mưu báo cáo về hiện trạng cống, phương án xây dựng; ý kiến của các công ty quản lý và các chuyên gia đều hợp nhất việc xây dựng mới cống Cầu Xe là yêu cầu cấp bách do cống được xây dựng trong thời kỳ giang sơn khó khăn nên các kết cấu cũ đã bị hư hỏng nặng có thể làm mất ổn định cho công trình và không thể đáp ứng với tình hình biến đổi khí hậu ngày nay. Sau khi xem xét các ý kiến và phương án sửa sang, xây dựng, Thứ trưởng đã kết luận như sau:

1. Để chủ động tưới, tiêu phục vụ sản xuất và bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành cũng như trong mùa mưa bão, cần phải xây dựng cống Cầu Xe mới thay thế cho cống cũ đã xuống cấp;

2. Công ty TNHH Một thành viên KTCTTL Bắc Hưng Hải tổ chức quan trắc, theo dõi diễn biến của công trình để có phương án xử lý kịp thời, lập phương án sửa sang bảo đảm công trình vận hành an toàn phục vụ sản xuất trong thời gian xây dựng cống Cầu Xe mới;

3. Dự án Nâng cấp cống Cầu Xe đã được Bộ cho phép lập và phê chuẩn y dự án từ 5 2009, trong thời gian qua đã có đa dạng công nghệ mới về giao diện và thi công đã được áp dụng có hiệu quả. Để giảm bớt diện tích mất đất và kinh phí đền bù, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi hai chỉ đạo công ty tham mưu lâm thời ngừng giao diện công nghệ, trình Bộ xem xét lựa chọn công ty tham mưu phản biện nghiên cứu phương án xây dựng cống theo công nghệ mới để so sánh lựa chọn phương án thông minh về kinh tế, kỹ thuật;

4. Tổng cục Thủy lợi hướng dẫn các công ty khẩn trương triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, công ty có liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hoàng Văn Thắng (để b/c);
- Vụ Kế hoạch;
- Ban QL ĐT&XD Thủy lợi 2;
- Lưu: VT, TCTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Văn Việt

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download