hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Lịch Sử, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Lịch Sử có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Năm học 2010 - 2011

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010- 2011

MÔN THI: LỊCH SỬ LỚP 9 - THCS
Thời gian:
150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 18/02/2011

Phần lịch sử thế giới: (6 điểm)

Câu 1: (1,năm điểm)

Trình bày các nét chính của các nước châu Á từ sau Chiến tranh thế giới vật dụng 2 tới nay.

Câu 2: (2,0 điểm)

Bằng các kiến thức đã học, chứng minh sau Chiến tranh thế giới vật dụng 2, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản trong công đoạn 1945 - 1950.Giải thích vì sao?

Câu 3: (2,năm điểm)

Trình bày sự chuyển biến của tình hình thế giới sau khi Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” - Xu thế phát triển ngày nay của thế giới. Bước vào thế kỉ XXI Việt Nam đứng trước cơ hội và thách thức gì?

Phần lịch sử Việt Nam: (14 điểm)

Câu 1: (3,năm điểm)

So sánh xu thế cứu nước cuối thế kỉ XIX và xu thế cứu nước đầu thế kỉ XX. (Mục tiêu, thành phần lãnh đạo, phương thức hoạt động, các phong trào tiêu biểu, lực lượng tham gia).

Câu 2: (3,năm điểm)

Con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với các nhà cách mạng tiền bối (1911 – 1926)?

Câu 3: (3,0 điểm)

Chứng minh rằng phong trào Cách mạng 1930 – 1931 diễn ra trên quy mô rộng khắp với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh.

Câu 4: (4,0 điểm)

Lệnh Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám 5 1945 được ban bố trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Vì sao nói đây là cơ hội “ngàn 5 có một”?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download