hoặc
Tài liệu học tập Công văn 2552/2013/BNN-HTQT, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 2552/2013/BNN-HTQT có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Y tế - Sức khỏe,Hoạt động phòng chống cúm gia cầm, phòng ngừa đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Việt Nam

Công văn 2552/2013/BNN-HTQT về yêu cầu san sẻ thông tin liên quan tới hoạt động phòng chống cúm gia cầm, phòng đề phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: 2552/BNN-HTQT
V/v Đề nghị san sẻ thông tin liên quan tới hoạt động phòng chống cúm gia cầm, phòng đề phòng đại dịch và các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Việt Nam.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 5 2013

Kính gửi:

- Cục Thú y, Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và PTNT
- Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế

Văn phòng PAHI đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện đang thực hiện Dự án "Hỗ trợ quản trị kiến thức và hội thoại với chính sách thông qua Đối tác phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người” (KMP-API). Một trong các hoạt động chính của dự án là: (i) xác định các ngành, cơ quan và mạng lưới của Chính phủ cũng như các đối tác quốc tế chịu trách nhiệm ứng phó với đại dịch cúm; (ii) các mục tiêu cũng như hoạt động thuộc chương trình Phối hợp Hành động Quốc gia Phòng chống Cúm gia cầm, Phòng đề phòng Đại dịch, và các bệnh Truyền nhiễm Mới nổi (AIPED), 2011 - 2015; (iii) tìm ra sự lồng ghép và liên kết giữa các bên liên quan để từ đó đưa ra các giải pháp và phương thức tăng cường sự hiệu quả và tính bền vững của Đối tác trong việc hỗ trợ thực hiện AIPED 2011 - 2015.

Hiện nay, 2 chuyên gia bản vấn Văn phòng PAHI là ông Trần Nam Bình và ông Ngô Gia Trung (điện thoại: 0906048862) đang thực hiện hoạt động tư vấn nêu trên và sẽ xin được liên hệ trực tiếp với Quý cơ quan để thu thập thông tin cho các hoạt động này. Để giúp các tư vấn hoàn thành công việc của mình, Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Quý cơ quan tạo điều kiện và cung cấp cho tư vấn các thông tin theo bảng câu hỏi được gởi đính kèm trước ngày 16/6/2013.

Cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

(Đã ký)


Vũ Văn Minh

 CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

(Đi kèm Công văn số 2552/BNN-HTQT của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 03 tháng sáu 5 2013)

1. Quý Cơ quan có đang làm việc hoặc có kế hoạch làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào có liên quan tới cách tiếp cận "Một sức khỏe" (One-health) không? (One-health là khái niệm tổng thể bao gồm các phấn đấu bảo vệ sức khỏe con người, sức khỏe động vật (kể cả vật nuôi, động vật hoang dã), và sức khỏe của hệ sinh thái)?

2. Hiện tại Quý cơ quan đang hợp tác với các đối tác hoặc dự án nào trong các lĩnh vực nêu trên?

3. Các đối tác/dự án nào mà Quý cơ quan muốn hợp tác nhưng chưa kết nối để hình thành quan hệ hợp tác được?

4. Cụ thể, Quý cơ quan mong muốn hợp tác với họ ở các lĩnh vực nào?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download