hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 4: Phương pháp chia để trị, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 18.63 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 4: Phương pháp chia để trị có 15 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cong nghe thong tin,ky thuat lap trinh,
Chia để trị là 1 công nghệ giao diện thuật toán bao gồm việc chia 1 bài toán cần giải ra thành các bài toán con nhỏ hơn có cùng 1 loại vấn đề, giải từng bài toán con ấy 1 cách lần lượt và độc lập, sau đó tính hợp những lời giải con thu được nhờ cách ấy để thu được lời giải của bài toán nguyên thủy. Hai câu hỏi ngẫu nhiên xảy ra là "Vì sao ai ấy làm việc này?" và "Chúng ta cần giải những bài toán con như thế này?". Tính hiệu quả của thuật chia để trị nằm ở câu trả lời cho câu hỏi vật dụng 2.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download