hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Đề số 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì I lớp 7 môn Thể dục - Đề số 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 7,Đề kiểm tra Thể dục

ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 7

Đề số 2

A. MỤC TIÊU

Học kì I - lớp bảy kiểm tra học sinh các kiến thức, kĩ năng sau:

- Mục đích khi tham gia hoạt động Thể dục thể thao.

- Nguyên nhân và cách phòng dự phòng chấn thương trong hoạt động Thể dục thể thao.

- Khẩu lệnh của nội dung đội hình hàng ngũ.

- Cách thức thực hiện đội hình 0-2-4.

- Thực hành của bài thể dục phát triển chung với cờ.

B.MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA

- Kẻ sân đúng qui cách và bảo đảm an toàn cho học sinh.

- Trước khi kiểm tra, GV rộng rãi mục nội dung, yêu cầu sau đó cho các em khởi động, ôn bài(nếu cần).

- Chỉ kiểm tra các HS có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.

- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh làm bài ở trong lớp hoặc ngay ngoài sân tập.

- Phần kiểm tra thực hành giáo viên có thể doanh nghiệp kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt từ 3 tới năm học sinh.

- Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể hợp nhất và điều chỉnh biểu điểm cho phù hợp.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download