hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,

Hiện nay theo Thông tư ban ngày 31/03/2014 có quy định rõ đối tượng đủ điều kiện đặt in và tự in, còn các đối tượng khác không đủ điều kiện để tự in, đặt in hóa đơn thì cần phải tiến hành mua hóa đơn. tailieuhoctap.com xin giới thiệu với độc giả thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất như sau:

1. Đối tượng mua hóa đơn do cơ thuế quan phát hành.

- Tổ chức không phải là Doanh nghiệp nhưng có hoạt động buôn bán (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

- Tổ chức không phải là Doanh nghiệp nhưng có hoạt động buôn bán là các tổ chức có hoạt động buôn bán nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp và pháp luật buôn bán chuyên ngành khác.

- Hộ, cá nhân buôn bán.

- Tổ chức buôn bán, Doanh Nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

- Doanh Nghiệp đang sử dụng hoá đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế: Đây là các Doanh Nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có 1 trong các dấu hiệu nhận mặt như Doanh Nghiệp không có quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp các cơ sở vật chất sau: nhà máy; xưởng sản xuất; kho hàng; công cụ vận tải; cửa hàng và các cơ sở vật chất khác; Doanh Nghiệp buôn bán trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi…

- Doanh Nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, ăn lận thuế.

2. Thủ tục mua hóa đơn tại cơ thuế quan gồm các giấy tờ sau:

Các loại giấy tờ:

+ Tổ chức, hộ, cá nhân mua hóa đơn lần đầu phải có Văn bản cam kết (Mẫu số 3.16 Phụ lục 3 ban hành kèm theo ) về địa chỉ sản xuất, buôn bán phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền. (02 bản)

+ Đơn đề nghị mua hoá đơn (Mẫu số 3.3 Phụ lục 3 ban hành kèm theo ) (02 bản)

+ Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trong đơn. Trường hợp người đứng tên trong đơn ủy quyền cho nhân viên cấp dưới đi mua hóa đơn thì phải có Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật, và Chứng minh thư nhân dân của nhân viên được ủy quyền. (02 bản photo CMTND không cần công chứng của người đi mua hóa đơn và 02 bản giấy ủy quyền).

+ Giấp phép đăng ký buôn bán (bản sao y) (02 bản không cần công chứng)

Chú ý: Khi tới mua hóa đơn, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân mua hoá đơn do cơ thuế quan phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên hai của mỗi số hoá đơn trước khi mang ra khỏi cơ thuế quan nơi mua hoá đơn. (Mang theo con dấu vuông để đóng dấu tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên hai của hóa đơn)

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download