hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 - 2016 trường THCS Hòa Tân, Đồng Tháp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 - 2016 trường THCS Hòa Tân, Đồng Tháp có 8 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi,Luyện thi vào lớp 10,Thi vào lớp 10 môn Toán,Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán năm học 2015 - 2016 trường THCS Hòa Tân, Đồng Tháp là đề thi vào lớp 10 môn Toán có đáp án hay dành cho các bạn tham khảo, thử sức với các dạng đề thi, làm quen đa dạng dạng câu hỏi, nhằm sẵn sàng tốt trước khi bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp đến.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH
TRƯỜNG THCS HÒA TÂN

 ĐỀ THAM KHẢO 

ĐỀ THI TUYỄN SINH LỚP 10
NĂM HỌC 2015 – 2016 
MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Câu I: (2,0 điểm)

1. Tính giá trị của biểu thức: A = 3√25 - √36 - √64 (1 điểm)

 (1 điểm)

Câu II: (1,năm điểm)

Cho hàm số y = x2 có đồ thị là (P) và hàm số y = k.x + 3 có đồ thị là (d)

  1. Tìm k biết rằng (d) đi qua điểm M(1;5) (1 điểm)
  2. Khi k = hai, chứng tỏ (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt (0,năm điểm)

Câu III: (2,năm điểm)

1. Giải hệ phương trình: (1điểm)

{ x - y = 3
3x + 2y = 19

2. Cho phương trình bậc 2 ẩn x, tham số m: x2 – x + (m + 1) = 0 (0.năm điểm)

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm x1, x2 thỏa mãn biểu thức: x1 + x2 + x1.x2 = 1

3. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình: (1 điểm)

Quãng đường AB dài 260 km. Hai ôtô khởi hành cùng 1 lúc đi từ A tới B. Ôtô thứ 1 chạy nhanh hơn ôtô vật dụng 2 10 km/h, nên tới B trước ôtô vật dụng 2 là 32 phút. Tìm vận tốc của mỗi ôtô.

Câu IV: (2,0 điểm)

Cho ABC cân tại A, kẻ AH ┴ BC (H ϵ BC), biết AB = 25cm, BC = 30cm.

1. Từ H kẻ HI ┴ AB (I ϵ AB) và kẻ ID ┴ AH (D ϵ AH).

Chứng minh rằng: IA.IB = AH.DH (1 điểm)

2. Tính AI. (1 điểm)

Câu V: (2,0 điểm)
Cho ΔABC (AB >AC; góc BAC > 900) I; K theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. Các đường tròn đường kính AB và AC cắt nhau tại điểm vật dụng 2 D; tia BA cắt đường tròn (K) tại điểm vật dụng 2 E, tia CA cắt đường tròn (I) tại điểm vật dụng 2 F.

  1. Chứng minh rằng 3 điểm B;C;D thẳng hàng (0.năm điểm)
  2. Chứng minh rằng tứ giác BFEC nội tiếp (0.năm điểm)
  3. Chứng minh 3 đường thẳng AD, BF, CE đồng quy? (1 điểm)

Đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán

Câu I: (2,0 điểm)

1. Tính giá trị của biểu thức: A = 3√25 - √36 - √64

                                            = 3.năm - sáu - 8

                                            = 15 - 14 = 1

Vậy A = một.

Vậy B = một.

Câu II (2,0 điểm)

1. Tìm k biết rằng (d): y = ax + 3 đi qua điểm M(1;5)

Thay x = 1; y = năm vào (d) ta được : năm = k .1+ 3 ↔ k = năm – 3 = 2

Vậy k = 2

2. Khi k = hai, ta có (d): y = 2x +3

Nếu (P) và (d) cắt nhau tại hai điểm phân biệt thì phương trình định hoành độ giao điểm giữa (P) và (d): x2 - 3x - 3 = 0 có hai nghiệm phân biệt tức là Δ > 0.

Thật vậy: Δ = b2 - 4ac = (-2)2 - 4.một.(-3) = 16 > 0 → đpcm!

Câu III: (2,năm điểm)

1. Giải hệ phương trình:

Vậy hệ phương trình có nghiệm độc nhất (x; y) = (5; 2).

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download