hoặc
Tài liệu học tập Bảng phân tích nhân khẩu học, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bảng phân tích nhân khẩu học có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

Bảng phân tích nhân khẩu học
Demographic Analysis Worksheet

Bảng phân tích nhân khẩu học mẫu này sẽ giúp bạn xác định đối tượng trọng tâm bằng cách miêu tả các thông tin về nhân khẩu học. Sau khi hoàn thành bảng này, vui lòng so sánh bảng nhân khẩu học với các đối tượng trên thị trường của bạn để xác định số lượng đối tượng phù hợp với thông tin nhân khẩu học của bạn. Nếu bạn bán hàng cho đa dạng nhóm nhân khẩu khác nhau, vui lòng miêu tả các đặc tính nhâu khẩu trong đa dạng trang khác nhau

Thông tin khách hàng

1. Khách hàng của bạn là cá nhân hay doanh nghiệp?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Nếu khách hàng là cá nhân, hãy miêu tả giới tính, độ tuổi, mức thu nhập, và các thông tin nhân khẩu chính khác.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Nếu khách hàng là doanh nghiệp, hãy miêu tả ngành nghề buôn bán, mức doanh thu và các thông tin chính về doanh nghiệp là khách hàng tiềm năng bạn đang hướng đến.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Thông tin địa lý

1. Trụ sở và khu vực khách hàng hoạt động ở đâu?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Có bao nhiêu khách hàng trên thị trường của bạn?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Có bao nhiêu sản phẩm, dịch vụ được bán hàng 5 trên thị trường của bạn?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4. Giá trị doanh thu hàng 5 trên thị trường của bạn là bao nhiêu?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download